autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

VK: Saldus novada pašvaldība izšķērdējusi teju pusmiljonu eiro

Saldus novada pašvaldība, kurai ir kapitāla daļas piecās kapitālsabiedrībās: SIA „Saldus namu pārvalde”, SIA „Saldus komunālserviss”, SIA „Saldus siltums”, SIA „Saldus tirgus” un SIA „Saldus medicīnas centrs”, ir izšķērdējusi gandrīz pusmiljonu eiro, pavēstīja Valsts kontrole (VK).

Revīzijā konstatēts, ka kopumā vismaz 495 199 eiro ir izlietoti nepamatoti un neekonomiski. Šīs kapitālsabiedrības, gluži kā vairāku citu pašvaldību kapitālsabiedrības, maksājušas nepamatotas prēmijas un piemaksas par papildu darbiem vai aizvietošanu, izmaksājušas darbiniekiem lielāku algu, nekā atļauts, devušās apšaubāmos komandējumos, izmantojušas autotransportu un apmaksājušas degvielu privātām vajadzībām, pārkāpušas iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasības.

Šādu tēriņu cēlonis – hroniska parādība visā Latvijā – ir pašvaldības neieinteresētība savu kapitālsabiedrību darbībā un pavirša to pārvaldība.

Saldus novada pašvaldība nav vērtējusi, vai tai ir nepieciešamas izveidotās kapitālsabiedrības, un līdz ar to – vai iesaistīšanās komercdarbībā tiešām ir pamatota, kā arī nav noteikusi šīm kapitālsabiedrībām konkrētus veicamos uzdevumus. Iespējams, šis apstāklis ļāvis tām radoši izpausties un savos statūtos iekļaut arī šādu uzņēmējdarbību: SIA „Saldus komunālserviss” – auto detaļu pārdošana, kravu pārvadājumi, tulkošana, automobiļu iznomāšana un līzings, SIA „Saldus siltums” – kravu pārvadājumi, SIA „Saldus medicīnas centrs” – automobiļu tehniskā apkope, remonts un noma. Normatīvajos aktos teikts, ka pašvaldība drīkst iesaistīties komercdarbībā, dibinot tikai tādas kapitālsabiedrības, kuru darbības mērķis ir no pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošu un iedzīvotājiem nepieciešamu pakalpojumu sniegšana, nekropļojot tirgu un neierobežojot privātos komersantus.

Ja kapitālsabiedrībām nav skaidru uzdevumu, likumsakarīgi nav arī konkrētu mērķu un rezultatīvo rādītāju, un attiecīgi nav arī darbības izvērtējuma. Saldus novada pašvaldības kapitālsabiedrībām ir noteikti vienādi un vispārīgi saimnieciskās darbības novērtējuma kritēriji. To pārbaude būtu pašvaldības izpilddirektora kompetencē, taču kapitālsabiedrības atskaites par paveikto ne gatavoja, ne arī iesniedza, jo pašvaldība to nebija pieprasījusi.

Revidenti norāda, ka pilnveidojama arī pašu kapitālsabiedrību darbība. SIA „Saldus namu pārvalde” uzrādījusi dzīvojamo māju parādus 135 889 eiro apmērā, taču trūkst attaisnojuma dokumentu, kas apliecinātu, ka šāda summa ir iztērēta par darbiem, kas saskaņoti ar dzīvokļu īpašniekiem. Kapitālsabiedrība arī piemērojusi apsaimniekošanas maksas atlaidi kopumā 12 832 eiro apmērā dažiem ar konkrētās mājas iedzīvotājiem saskaņotiem dzīvokļu īpašniekiem, taču nav paredzējusi mehānismu, kā pārējie dzīvokļu īpašnieki šo starpību kompensē.

Vidēji Latvijā siltumenerģijas piegādē enerģijas zudumi ir 12-18%. SIA „Saldus siltums” siltuma zudumi 2014.gadā sasniedza 21,7 %. Šāda situācija saglabājas gadiem. Tajā pašā laikā kapitālsabiedrība, pretēji normatīvajā aktā noteiktajam, ar dažiem siltumenerģijas patērētājiem noslēgtajos līgumos piemērojusi mazāku tarifu nekā apstiprinātais, negūstot ieņēmumus 141 094 eiro apmērā, kurus, iespējams, sedz Saldus iedzīvotāji.

SIA „Saldus komunālserviss” ilgstoši nav novērsti būtiski ūdens zudumi, kas 2014.gadā sasniedza pat 48%. Turklāt iedzīvotāji maksājuši par ūdens apgādi pēc tarifa, kas aprēķina kļūdas dēļ ir nepamatoti palielināts. Pēc revidentu aplēsēm laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim pakalpojuma saņēmēji pārmaksājuši vismaz 110 tūkstošus eiro. Pretēji normatīvā akta prasībām, kapitālsabiedrība joprojām nav sagatavojusi jaunus ūdenssaimniecības tarifus, lai gan 2013. un 2014.gadā ūdensapgādes faktiskās izmaksas bija vismaz par 28% mazākas, bet kanalizācijas izmaksas vismaz par 14% mazākas, nekā ir apstiprinātā tarifa aprēķinos iekļautās.

Revidentu ieskatā nozīmīgs solis ceļā uz kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanu būtu vairāku pagājušā gada nogalē valdības pieņemto noteikumu par kapitālsabiedrību pārvaldību attiecināšana ne tikai uz valsts, bet arī uz pašvaldību kapitālsabiedrībām.

Valsts kontrole ir saņēmusi apstiprinājumu no Saldus novada pašvaldības, ka visi 22 revīzijas rezultātā sniegtie ieteikumi ir saprotami un ka tie palīdzēs uzlabot kapitālsabiedrību pārvaldību. Pašvaldība ir atzinusi, ka veiktā revīzija ir ļāvusi paskatīties uz kapitālsabiedrību darbību no cita skata punkta, un jau revīzijas laikā operatīvi uzsākusi atklāto trūkumu novēršanu.

Foto:cosmix/https://pixabay.com/en/users/cosmix-592642//https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Pievienot komentāru