autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

Vērtēs minimālās pensijas atbilstību Satversmei

Satversmes tiesa ierosinājusi lietu par valstī noteiktās minimālās pensijas atbilstību Satversmei. Lieta ierosināta pēc Augstākās tiesas pieteikuma. Iesniedzēji izteikuši bažas par to, ka minimālie pensiju apmēri ir mazāki par nabadzības slieksni. Tas neļauj cilvēkam nodrošināt pat pamatvajadzības, vēsta NRA.lv.

Satversmes tiesas ierosinātā lieta attiecas uz vairākiem Ministru kabineta noteikumiem – gan par vecuma pensijas minimālo apmēru, gan par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru un tā pārskatīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību. Lieta ierosināta arī pagājušā gada decembrī grozītajiem noteikumiem par minimālās valsts vecuma pensijas apmēru.

Satversmes tiesa lēmumā par lietas ierosināšanu norāda, ka 2011. gadā izdotie noteikumi par vecuma pensijas minimālo apmēru nosaka: vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un kuram atkarībā no personas uzkrātā apdrošināšanas stāža piemērots koeficients. Konkrētajā lietā ir minētas personas, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 21 gada līdz 30 gadiem, un viņu gadījumā šis koeficients ir 1,3.
Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, kas bija spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim, noteic, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir 64,03 eiro mēnesī.

2019. gadā noteikumi par minimālo valsts vecuma pensiju tika grozīti, nosakot, ka minimālās vecuma pensijas aprēķina bāze ir 80 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 122,69 eiro. Minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzi pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī. Minimālo pensiju aprēķina, šai bāzei piemērojot koeficientu – personām ar darba stāžu no 21 līdz 30 gadiem tas ir 1,3. Augstāka juridiska norma ir Satversme, kas nosaka: ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.

Lieta ierosināta pēc Augstākās tiesas pieteikuma, jo tās izskatīšanā ir administratīvā lieta, kurā pieteicējs lūdz labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru pieteicēja pensija tiktu aprēķināta, piemērojot valstī noteikto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu. Šajā lietā esot jānoskaidro, vai valsts ir sniegusi pieteicējam sociālo nodrošinājumu – valsts vecuma pensiju – pienācīgā apmērā. Tādējādi esot jāpārbauda, vai no apstrīdētajām normām izrietošais pieteicēja vecuma pensijas apmērs ir atbilstošs Satversmes 109. pantam, tostarp ņemot vērā arī Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas. Augstākā tiesa uzskata, ka apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 109. pantam. Likumdevējs esot veicis pasākumus tiesību uz sociālo nodrošinājumu īstenošanai, tomēr valsts neesot nodrošinājusi šo tiesību īstenošanu vismaz minimālā apmērā, ņemot vērā Eiropas Sociālajā hartā ietvertās un no cilvēka cieņas principa, kā arī sociāli atbildīgas valsts principa izrietošās prasības. Proti, valsts vecuma pensijas minimālais apmērs esot zemāks par nabadzības slieksni.

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2020. gada 23. martam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2020. gada 22. jūnijs.

Inga Paparde

Pievienot komentāru