autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

Strīdus ābols – ukraiņu investīcijas olu ražošanā Latvijā

Tukuma novada dome gatavojas parakstīt nodomu protokolu starp Tukuma novada domi un SIA Gallusman, kas pārstāv ukraiņu investorus ar vēlmi atvērt Latvijā olu rūpnīcu. Vienošanās uzmetums paredz, ka dome būtu gatava atsavināt par labu komersantam zemi un pārbūvēt autoceļu, lai gan uzņēmuma grandiozie sākotnējie solījumi par 50–60 miljonu eiro lielām investīcijām un 160 jaunām darba vietām vienošanās projektā izskatās daudz pieticīgāk.

Pagaidām gan šis nodomu protokols nav parakstīts. Kā NRA.lv uzsvēra Tukuma novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gundega Rugāja, nodomu vienošanās starp Tukuma novada domi un SIA Gallusman tiks parakstīta tikai pēc tās nosacījumu apstiprināšanas domes sēdē, kas ir plānota šodien, 28. jūnijā.

Nomas vietā atsavināšana

Iepriekšējā Tukuma novada domes sēdē, konceptuāli atbalstot SIA Gallusman ieceri, Tukuma novada domes deputāti vienojās par divu pašvaldības zemesgabalu (ar kopējo platību 94,64 hektāri) iznomāšanu. Saskaņā ar pašreizējo zemes kadastrālo vērtību investoram zemes nomā būtu jāmaksā 1256,77 eiro gadā. Piemērojot 50 procentu atlaidi nomas maksai, tie būtu vien 628,39 eiro gadā.

Savukārt nodomu protokols paredz zemesgabalu atsavināšanu par labu komersantam. G. Rugāja gan skaidro, ka gadījumā, ja zemes atsavināšana nebūs iespējama, nodomu protokols paredz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgt apbūves tiesību līgumu. «Ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā notiks zemes atsavināšana, tad cenu noteiks sertificēts vērtētājs atbilstoši tirgus vērtībai. Savukārt nomas maksas gadījumā tā tiks aprēķināta atbilstoši MK noteikumiem. Gan zemes atsavināšanas, gan nomas gadījumā pašvaldībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir jārīko izsole, ko paredz arī plānotā nodomu vienošanās starp Tukuma novada domi un SIA Gallusman,» teica G. Rugāja.

Vienošanās uzmetums tāpat paredz pašvaldības solījumu pārbūvēt vietējo valsts nozīmes autoceļu intensīvas smagā auto kustības prasībām, tajā skaitā noasfaltējot ceļu no rūpnīcas līdz kādam no tuvākajiem valsts reģionālajiem vai galvenajiem autoceļiem. To, cik tas varētu izmaksāt, pašlaik grūti pateikt. Salīdzināšanai var minēt, ka, piemēram, Ogres novadā pašvaldības grants ceļa pārbūve un asfaltēšana 1,8 kilometru posmā Gāršas-Stuģi izmaksāja teju pusmiljonu eiro (487 715,84 EUR).

Meklējot rūpnīcai vietu Valkas apkaimē, ukraiņu investori solīja 50-60 miljonu eiro lielas investīcijas, 160 jaunas darba vietas un 2,5 miljonus eiro nodokļu ieņēmumus Valsts kasē ik gadu. Vēršoties pie Tukuma domes, solītais investīciju apjoms bija 50 miljoni, 152 jaunas darba vietas un 2,6 miljoni nodokļu ieņēmumi ik gadu.

Savukārt nodomu protokolā SIA Gallusman apņemas rūpnīcas izveidē investēt kā minimums 45 miljonus eiro un radīt kā minimums 100 jaunas darba vietas pēc tās darbības uzsākšanas.

Vieta neesot iekarota

Ukraiņu investoru noskatītā vieta rūpnīcai atrodas pie Jaunsātu karjera un netālu no Abavas. Tā kā līdz Rīgai ir vien 80 kilometru, tad šķiet neticami, ka par šādiem iekārojamiem zemesgabaliem līdz šim nevienam nav bijusi interese.

G. Rugāja skaidro, ka atbilstoši Tukuma novada teritorijas plānojumam 2011.-2023. gadam un Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem šajā vietā zemes vienību atļautā izmantošana ir ražošanas apbūves teritorija, ūdeņu teritorija un lauksaimniecības teritorija. «Minētā teritorija pamatā ir izstrādāta derīgo izrakteņu ieguves vieta ar mākslīgi izveidotu ūdenskrātuvi un nerekultivētu teritoriju. Līdz tuvākajam valsts nozīmes asfaltētajam ceļam ir vairāk nekā septiņi kilometri. No Tukuma novada izveidošanās laika 2009. gadā nopietna interese no potenciālajiem investoriem netika izrādīta, tāpēc runāt par iekārojamu vietu pie ūdenstilpes ir stipri pārspīlēts. Lai sakārtotu un attīstītu minēto teritoriju, ir nepieciešamas būtiskas investīcijas, ko SIA Gallusman ir gatava uzņemties, parakstot nodomu vienošanos ar Tukuma novada domi,» sacīja G. Rugāja.

Būs vajadzīgs vides novērtējums

Tukuma novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste arī informē, ka Jaunsātu pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome vienbalsīgi ir atbalstījusi ieceri par olu ražošanas rūpnīcas būvi un ir informēti par potenciālajiem ieguvumiem un riskiem. «Saskaņā ar ražošanas specifiku pirms projekta realizācijas uzsākšanas ir jāveic pilns ietekmes uz vidi izvērtējums, kurš tiek apspriests iedzīvotāju publiskajās apspriedēs. Iespējamie iedzīvotāju un dabas draugu iebildumi un priekšlikumi tiek iestrādāti ietekmes uz vidi gala ziņojumā, kas tiek apstiprināts ar domes lēmumu. Tas projekta realizētājam ir jāpilda,» teica G. Rugāja.

Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) Neatkarīgajai apstiprināja, ka olu rūpnīcas izbūvei ir nepieciešams veikt novērtējumu ietekmei uz vidi. «Ietekmes uz vidi novērtējums ir procedūra, lai novērtētu rūpnīcas iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai, vai aizliegtu paredzētās darbības uzsākšanu, ja nav iespējams ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Pēc novērtējuma veikšanas uzņēmumam būs jāsaņem plānoto darbību apstiprinājums no pašvaldības, kuras teritorijā plānotas darbības,» skaidro VARAM.

Pēc ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas un paredzētās darbības apstiprinājuma saņemšanas uzņēmumam būs jāvēršas pie Valsts vides dienesta un jāsaņem A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, kurā noteiktas striktas prasības, kas ražošanas procesā jāievēro attiecībā uz vides aspektiem.

Tāpat VARAM norāda, ka investora iecerētā darbība neatbilst pašvaldības šobrīd spēkā esošajam Teritorijas plānojumam, tāpēc, lai to īstenotu, pašvaldībai būs nepieciešams veikt Teritorijas plānojuma grozījumus.

***

Tukuma novada domes apņemšanās

• Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atsavināt par labu SIA Gallusman Tukuma novada Jaunsātu pagastā pašvaldībai piederošus divus zemesgabalus ar kopējo platību 90,64 ha.

• Ja tas nav iespējams, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgt līgumu par zemesgabalu apbūves tiesību piešķiršanu SIA Gallusman uz 30 gadiem ar iespēju to pagarināt vēl uz 30 gadiem.

• Veicināt un sadarboties ar komercsabiedrību rūpnīcas būvniecības projekta īstenošanā un rūpnīcas sekmīgas darbības nodrošināšanā, tajā skaitā jautājumos par:

• teritorijas plānojumu;

• projekta ietekmes uz vidi novērtējumu;

• iespējamo zemesgabalu apgrūtinājumu identificēšanu un novēršanu;

• ražotnes būvniecības procesu;

• atbilstošās jaudas elektrības pieslēguma un citu komunikāciju izbūvi;

• nepieciešamā darbaspēka nodrošināšanu;

• zemesgabaliem blakus esošo citām fiziskām un juridiskām personām piederošo zemesgabalu atsavināšanu,

• iespējamo nodokļu un nodevu atlaižu piemērošanu u.c.

• Nodrošināt valsts vietējo autoceļu pārbūvi intensīvas smagā auto kustības prasībām, tajā skaitā izveidojot atbilstošu asfaltbetona segumu no rūpnīcas atrašanās vietas līdz izbrauktuvei uz kādu no tuvākajiem valsts reģionālajiem vai galvenajiem autoceļiem.

SIA Gallusman apņemšanās

• Uzbūvēt rūpnīcu trīs gadu laikā no rūpnīcas celtniecības sākšanas brīža.

• Kopumā investēt vismaz 45 miljonus eiro.

• Radīt vismaz 100 jaunas darba vietas pēc ražotnes darbības sākšanas.

Avots: Nodomu vienošanās projekts par olu ražošanas rūpnīcas būvniecību Tukumu novada Jaunsātu pagastā

Ilze Šteinfelde

Foto: Pixabay

Pievienot komentāru