autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

PTAC “CityParks” piemēro 10 000 lielu sodu

Pagājušā gada 28. decembrī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pieņēma lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, ar kuru atzina SIA CityParks Latvija īstenoto komercpraksi par negodīgu. Lēmums pieņemts, jo Sabiedrība piemēroja netaisnīgus līguma noteikumus, t.sk., neproporcionāli lielu līgumsodu, nenodrošināja pietiekošu laiku, lai patērētāji varētu iepazīties ar līguma noteikumiem, un neizskatīja patērētāju sūdzības pēc būtības.

PTAC jau iepriekš ir ziņojis, ka neskatoties uz to, ka Sabiedrība PTAC lēmumu ir pārsūdzējusi, tai ir pienākums pildīt uzlikto tiesisko pienākumu un nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi. Tomēr laika posmā no 2019. gada 1.janvāra līdz 2019 .gada 22. februārim, saistībā ar Sabiedrības rīcību, PTAC saņēma 30 patērētāju rakstveida iesniegumus, kā arī sniedza vairāk kā 100 konsultācijas. Patērētāju sniegtā informācija norādīja uz to, ka Sabiedrība atsakās izpildīt patērētāju prasījumus, atceļot vai samazinot tādu Sabiedrības piemēroto līgumsodu, kurš PTAC lēmumā atzīts par netaisnīgu līguma noteikumu, kā arī nenodrošina patērētāju tiesiskajām interesēm atbilstošu patērētāju sūdzību izskatīšanu. Šī gada 26. februārī, konstatējot, ka Sabiedrība turpina īstenot negodīgu komercpraksi, PTAC nosūtīja brīdinājumu, kurā aicināja Sabiedrību nekavējoties izpildīt PTAC lēmumā noteiktos pienākumus labprātīgi. Tomēr, neskatoties uz to, pēc PTAC brīdinājuma nosūtīšanas, saistībā ar Sabiedrības rīcību PTAC ir turpinājis saņemt gan patērētāju rakstveida iesniegumus, gan sniedzis konsultācijas.

PTAC ir konstatējis, ka pretēji PTAC lēmumā uzliktajam tiesiskajam pienākumam, Sabiedrība nenodrošina patērētāju tiesiskajām interesēm atbilstošu patērētāju sūdzību izskatīšanu. Minēto apstiprina Sabiedrības saziņa ar patērētājiem, sistemātiski un vienveidīgi atsakot izpildīt patērētāju prasījumus atcelt vai samazināt piemēroto līgumsodu, kura noteikumi atbilst līguma noteikumiem, kurus PTAC lēmumā atzinis par netaisnīgiem. Tostarp Sabiedrība noraida patērētāju iesniegtos pierādījumus un argumentus, kuriem ir būtiska nozīme iebildumu izskatīšanā. Vienlaikus atbilstoši patērētāju sniegtajai informācijai, konstatējams, ka Sabiedrība joprojām nenodrošina patērētājiem pietiekošu laiku, lai varētu iepazīties ar līguma noteikumiem un izpildīt tajos noteiktās prasības.

Minētajos apstākļos PTAC secinājis, ka pretēji PTAC lēmumā norādītajam, Sabiedrība, nepildot uzlikto tiesisko pienākumu, rada būtisku aizskārumu patērētāju kolektīvajām ekonomiskajām interesēm. Līdz ar to konkrētajā situācijā, PTAC lēmuma piespiedu izpildes panākšanai, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta pirmo un trešo daļu, PTAC Sabiedrībai uzliek piespiedu naudu 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro) apmērā. Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, līdz Sabiedrība izpilda attiecīgās darbības.

Foto: Unplash

Pievienot komentāru