autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

Policija uzskata, ka Meroni Latvijā ir neaizskarams. Aicina rīkoties prokuratūru

Pirms divām nedēļām Neatkarīgā saņēma no Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) «paziņojumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu».

Tā bija atbilde uz Neatkarīgās žurnālistu lūgumu sākt kriminālprocesu saistībā ar to, ka šā gada sākumā par AS Ventbunkers vienīgo patieso labuma guvēju tika deklarēta Austrijas pilsone Urzula Haranda, kaut gan «patiesā labuma guvēja tiesības» šajā uzņēmējsabiedrībā ir arestētas.

Ņemot vērā, ka no ENAP paziņojuma izriet – žurnālistiem nav tiesību attiecīgo lēmumu pārsūdzēt, Neatkarīgā nosūtīja Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras virsprokurorei Vinetai Zvirbulei lūgumu pārsūdzēt ENAP lēmumu vai arī uzsākt kriminālprocesu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, ņemot vērā tālāk minētos argumentus.

1. Sākotnējais iesniegums, tā motivācija; valsts amatpersonu reakcija uz iesniegumu

1. 1. Šā gada 7. februārī nosūtījām iesniegumu Latvijas Republikas ģenerālprokuroram Ē. Kalnmeieram, lūdzot sākt kriminālprocesu saistībā ar to, ka 2019. gada janvārī par AS Ventbunkers vienīgo patiesā labuma guvēju tika deklarēta Austrijas pilsone Urzula Haranda (Ursula Harrand).

Sabiedriskā nozīmīguma dēļ publicējām šo iesniegumu arī Neatkarīgajā Rīta Avīzē 8. februārī; to pārpublicēja citi masu saziņas līdzekļi.

No Uzņēmumu reģistra datiem ir nepārprotami redzams, ka AS Ventbunkers 19,521% patiesā labuma guvēja tiesību ir arestēts.

Piemēram, lūk, kopija no Uzņēmumu reģistra oficiālās informācijas, kas atrodama publiskā datu bāzē Firmas.lv:

Ar Ģenerālprokuratūras 23.01.2008. lēmumu Par aresta uzlikšanu mantai uzlikts arests Aivaram Lembergam, personas kods …, Anrijam Lembergam, personas kods … un Līgai Lembergai, personas kods … piederošajām 29,348% patiesā labuma guvēja tiesībām akciju sabiedrība Ventbunkers (vienotais reģistrācijas Nr. 50003179321), kuras izriet no Yelverton Investments B.V. (Nr. 24279176) Aivaram Lembergam, Anrijam Lembergam un Līgai Lembergai piederošajām akciju sabiedrības Ventbunkers akcijām. 2. Ar Ģenerālprokuratūras Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras 02.07.2008. lēmumu par lēmuma par aresta uzlikšanu mantai atcelšanu daļā atcelts arests Līgai Lembergai, personas kods …, piederošajām 9,827% patiesā labuma guvēja tiesībām, t.sk. 65 akcijas, kuras pieder L. Lembergai kā fiziskai personai.

1.2. No minētās oficiālās informācijas loģiski izriet, ka, deklarējot Urzulu Harandu par vienīgo AS Ventbunkers patieso labuma guvēju, visticamāk, ir noticis kāds no zemāk minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Proti,

a) ja U. Haranda tiešām šā gada sākumā ir kļuvusi par vienīgo AS Ventbunkers patieso labuma guvēju, tad viņai ir pārdota (uzdāvināta, ieķīlāta, iemainīta, aizdota u.tml.) arestētā manta, ko likumīgi varēja izdarīt tikai pilnvarots šīs arestētās mantas glabātājs (kā publiski zināms, tas ir Šveices pilsonis Rudolfs Meroni) ar procesa virzītāja (šajā gadījumā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijas tiesneša Borisa Geimana vadībā) atļauju – pretējā gadījumā arestētā manta ir izšķērdēta;

b) ja U. Haranda patiesā labuma guvēja ir bijusi jau 2008. gadā, kad patiesā labuma guvēja tiesībām tika uzlikts arests, tad R. Meroni ir sniedzis apzināti nepatiesas liecības (atbildība paredzēta Krimāllikuma 300. pantā) par to, ka AS Ventbunkers patiesie labuma guvēji 2008. gadā bijuši Aivars, Anrijs un Līga Lembergi (vai, kā to patīk formulēt pašam R. Meroni un dažiem prokuroriem – «Lembergu ģimene»), vai pat persona saukta pie kriminālatbildības, zinot, ka tā nav vainīga (atbildība paredzēta Krimināllikuma 290. pantā).

a) ja tomēr U. Haranda par patieso labuma guvēju deklarēta nepatiesi, tad ir pārkāpts Krimināllikuma 272. pants, kas aizliedz sniegt nepatiesas ziņas valsts institūcijai, tostarp Uzņēmumu reģistram.

1.3. 18. februārī Ģenerālprokuratūras Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokurora p.i. Māris Urbāns informēja, ka mūsu iesniegums nosūtīts Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldei (ENAP) «izlemšanai pēc būtības». Savukārt 21. februārī ENAP 2. nodaļas galvenais inspektors Andrejs Semizarovs mūs informēja, ka uzsākta «resoriskā pārbaude».

1.4. 22. jūlijā saņēmām «paziņojumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu», kuru parakstījis ENAP 2. nodaļas galvenais inspektors A. Semizarovs.

Paziņojumā nav motivēts, kāpēc ENAP atteikusies uzsākt kriminālprocesu, vien norādīts, ka tas noticis «Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē, izskatot Jūsu kolektīvo iesniegumu Nr. 3-1/25 (Valsts policijā reģistrēts 18.02.2019. ar numuru 49139) un saistībā ar to veiktās policijas resoriskās pārbaudes materiālus, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 377. panta 1. punktu».

1.5. Vienlaikus paziņojumā inspektors mums izskaidrojis lēmuma pārsūdzības kārtību, no kuras faktiski izriet – mēs paši to pārsūdzēt nevaram, bet to šajā gadījumā var pārsūdzēt tikai kāds no Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokuroriem.

2. Lūgums.

2.1. Ņemot vērā, ka, atbilstīgi ENAP galvenā inspektora A. Semizarova rakstītajam, mums nav tiesību pārsūdzēt ENAP 18. jūlija lēmumu (par to mūs informēja ar vēstuli Nr. 20/2/3/-369352), lūdzam to darīt Jūs, jo patiesības noskaidrošana šajā gadījumā ir visas Latvijas sabiedrības interesēs.

Kā jau iepriekš minējām, AS Ventbunkers «patiesā labuma guvēja tiesībām» ir uzlikts arests un šīs «tiesības» oficiālos procesuālos dokumentos ir definētas kā «arestētā manta».

Nav pilnīgi nekādu likumisku šaubu, ka saglabāt arestētās mantas vērtību ir valsts un sabiedrības interesēs. Mēs jau 7. februāra iesniegumā argumentējām, ka arestētā manta ir milzīgas vērtības – vismaz vairāki desmiti miljonu eiro.

Mūsuprāt, nav nekādu šaubu, ka valsts un sabiedrības interesēs ir noskaidrot un saprast, kuras personas tiešām ir AS Ventbunkers patiesie labuma guvēji, jo tikai tā ir iespējams saprast, vai ir iespējams krimināltiesisko attiecību noregulējums taisnīgā veidā, ņemot vērā augstākminētos argumentus. Turpretī no mums atsūtītā «paziņojuma par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu» nav nekas saprotams.

2.2. Ja Jūs uzskatāt, ka pārsūdzēt ENAP lēmumu nav iespējams, lūdzam uzsākt kriminālprocesu sakarā ar to, ka lietā ir atklājušies jauni fakti.

3. Jauni apstākļi.

3.1. Šā gada 16. aprīlī AS Ventbunkers valde papildinājusi AS Ventbunkers patieso labuma guvēju sarakstu, iekļaujot tajā vēl divus patiesos labuma guvējus – Aivaru Lembergu un Rudolfu Meroni.

3.2. Turklāt Uzņēmumu reģistra ieraksti par to, kādā veidā Austrijas pilsone Urzula Haranda kontrolē AS Ventbunkers, nav mainīti. Proti, U. Haranda tāpat kā iepriekš AS Ventbunkers kontrolē «uz īpašumtiesību pamata» caur sešām «kontroles ķēdēm», tostarp caur Britu Virdžīnu salās reģistrēto Yelverton Investments B.V.

3.3. Savukārt jaundeklarētais patiesais labuma guvējs Aivars Lembergs kontrolējot AS Ventbunkers caur četrām kontroles ķēdēm, jo, citējam:

Kontroles veids: cits, Aivars Lembergs ir uzskatāms par VBU PLG, pamatojoties uz apstākļiem, ka viņam pieder tiešas un netiešas līdzdalības veidā caur Yelverton Investments B.V., reģistrācijas numurs Nīderlandē: 24279176, atsevišķi vai caur saviem bērniem, vairāk kā 25% no VBU akcijām, kā arī uz apstākļiem, ka viņš kontrolē Anrija Lemberga un Līgas Lembergas intereses VBU, kas izriet no Yelverton Investments B.V., reģistrācijas numurs Nīderlandē: 24279176, akcionāra statusa VBU.

3.4. Bet Rudolfs Meroni, atbilstīgi deklarētajam, arī tomēr esot AS Ventbunkers patiesais labuma guvējs caur divām kontroles ķēdēm, jo, citējam:

Kontroles veids: cits, Rudolfs Meroni var tikt uzskatīts par VBU PLG, balstoties uz apstākļiem, ka viņš, pamatojoties uz holdinga struktūru, holdinga struktūrā esošajiem korporatīvajiem amatiem un Aresta Lēmumiem, īsteno kontroli pār VBU akcionāriem YelvertonInvestment B.V., reģistrācijas numurs Nīderlandē: 34236469, juridiskā adrese: Strawinskylaan 815 WTC Tower A8, 1077xx, Amsterdama, Nīderlande; un YelvertonInvestments B.V., reģistrācijas numurs Nīderlandē: 24279176, juridiskā adrese: Strawinskylaan 815 WTC Tower A8, 1077xx, Amsterdama, Nīderlande.

4. Motivācija – loģiski secinājumi par neloģiskajiem ierakstiem Uzņēmumu reģistrā.

4.1. Kā redzams no augstākminētajiem ierakstiem Uzņēmumu reģistrā, AS Ventbunkers valde uzskata, ka vienu no AS Ventbunkers akcionāriem – kompāniju Yelverton Investments B.V. – kontrolē gan Urzula Haranda, gan Aivars Lembergs, gan Rudolfs Meroni, turklāt vēl patiesā labuma guvēja tiesības šajā kompānijā ir arestētas. Mūsuprāt, tas ir neiespējami, līdz ar to bažas par to, ka noticis viens no savstarpēji izslēdzošiem iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem (skat. šā iesnieguma 1.2. punktu), nav zudušas, bet ir tikai pastiprinājušās.

4.2. No ierakstiem Uzņēmumu reģistrā ir redzams, ka U. Haranda kompāniju Yelverton Investments B.V. kontrolējot «uz īpašumtiesību pamata», bet R. Meroni – «balstoties uz aresta lēmumiem».

No šā pilnīgi oficiāli redzams, ka R. Meroni lieto arestēto mantu, kaut gan tas viņam ir aizliegts. Proti, kā jau to norādījām iepriekš, arestētās mantas glabātājam ir aizliegts jebkādā veidā «izšķērdēt (apzināti samazināt vērtību), mainīt, atsavināt (izsniegt, nodot, aizdot, dāvināt, pārdot vai jebkādā citā viedā) vai ieķīlāt arestēto mantu» (citāts no Ģenerālprokuratūras prokurora Māra Urbāna priekšraksta par mantas arestu).

4.3. Vēl absurdāk, šķiet, ir deklarēt, ka Yelverton Investments B.V., kuru uz «īpašumtiesību pamata» kontrolē U. Haranda, bet, «balstoties uz aresta lēmumiem», kontrolē arī R. Meroni, vēl kontrolē arī A. Lembergs! Tieši viņam ir arestēta iepriekšminētā manta, kas izrietot no Yelverton Investments B.V. piederošajām akcijām AS Ventbunkers!

Vai tad tiešām varētu būt tā, ka procesa virzītājs (Rīgas apgabaltiesas krimināllietu kolēģija tiesneša Borisa Geimana vadībā), kā arī arestētās mantas glabātājs Rudolfs Meroni ir atļāvuši kontrolēt arestēto mantu tās īpašniekam (ja tas tā tiešām ir) Aivaram Lembergam? Tas taču būtu pilnīgi pretēji mērķim, kāpēc vispār piemēro mantas arestu, lai nodrošinātu krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu!

4.4. Nav nekādu šaubu, ka, arestējot kaut kādu mantu, par tās faktisko labuma guvēju būtu jākļūst Latvijas valstij, jo manta taču tiek arestēta valsts un sabiedrības interesēs. Kriminālprocesā valsti pārstāv procesa virzītājs. Ja, pamatojoties uz lēmumu par mantas arestu, par AS Ventbunkers patieso labuma guvēju nav reģistrēta Latvijas valsts vai tās pārstāvis, bet ir reģistrētas trīs personas – arestētās mantas īpašnieks, arestētās mantas glabātājs un viņa grāmatvede – vienlaikus, tad tas liecina, ka vai nu AS Ventbunkers valde, redzot reālo situāciju, ir deklarējusi patiesību, vai arī tā deklarē Uzņēmumu reģistram melīgu informāciju.

Ņemot vērā augstākminēto, lūdzam pārsūdzēt ENAP lēmumu vai arī uzsākt kriminālprocesu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

Uldis Dreiblats , Ritums Rozenbergs

Foto: F64

Pievienot komentāru