autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

Plešs pieprasa Ikšķiles vadītājam Trapiņam skaidrojumus

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs pieprasījis paskaidrojumus Ikšķiles novada domes priekšsēdētājam Indulim Trapiņam par ministrijas konstatētajiem iespējamiem pārkāpumiem, pašvaldības vadītājam vienpersoniski pieņemot visas domes kompetencē esošus lēmumus, neatbilstošu procesu pārraudzību, bezdarbību saistībā ar pašvaldības būvniecības procesa tiesiskuma kontroli, kā arī pārkāpumiem vides jomā.

Ministrs Artūrs Toms Plešs: “Konstatētie pārkāpumi Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja rīcībā liecina gan par labas pārvaldības principu, gan normatīvo aktu pārkāpumiem un šāda rīcība skar visu pašvaldības iedzīvotāju intereses. Ministrija pieprasījusi septiņu dienu laikā iesniegt paskaidrojumus par domes priekšsēdētāja rīcību un pieņemto lēmumu tiesiskumu.”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), pārbaudot Ikšķiles novada domes deputātu iesniegumos norādīto, izvērtējot Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja skaidrojumus, kā arī Valsts vides dienesta (VVD) un VSIA „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) sniegto informāciju, ir konstatējusi pamatu paskaidrojumu pieprasīšanai domes priekšsēdētājam.

VARAM jau 2020. gada 27. oktobrī Trapiņam nosūtīja vēstuli, lūdzot skaidrot pašvaldības autoceļa atjaunošanas darbus ceļa posmā starp valsts reģionālo autoceļu P80 (Tīnūži – Koknese) un valsts vietējās nozīmes autoceļu V966 (Turkalne – Tīnūži), kurus ir veicis privātais komersants, kas plāno veikt derīgo izrakteņu ieguves darbus tuvumā esošajā nekustamajā īpašumā, kā arī par kārtības, kādā noformēts privātpersonas veiktais ieguldījums ceļa atjaunošanā, atbilstību normatīvo aktu prasībām. Ministrija secinājusi, ka pretēji normatīvajos aktos noteiktajam, pašvaldības vadītājs vienpersoniski pašvaldības vārdā noslēdzis līgumu ar privātpersonai piederošu uzņēmumu par pašvaldībai piederošo autoceļa posmu atjaunošanu, kā arī komersanta ieguldījumi ceļu remontā iespējams nav veikti atbilstoši tiesību aktos noteiktajam.

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, jautājumi, kas saistīti ar pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, tai skaitā pašvaldības īpašumā esoša autoceļa atjaunošanu, ir domes, nevis priekšsēdētāja vienpersoniska kompetence.

Savukārt atbilstoši likumam “Par autoceļiem” uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības darbus uz pašvaldības ceļiem var veikt ceļa pārvaldītājs, konkrētajā gadījumā pašvaldība, vai konkrētas funkcijas veikšanai pilnvarota persona. Turklāt pašvaldībai, organizējot uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības darbus, jāievēro arī Publisko iepirkumu likumā noteiktais regulējums. Kā liecina LVC VARAM sniegtā informācija, ceļu darbu apjoms liecina par to, ka šādu darbu veikšana nav esošā seguma remonts, bet gan būvdarbi, kuru veikšanai nepieciešama būvniecības dokumentācija. Būvdarbu projekts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nav saskaņots, līdz ar to veiktajos ceļa atjaunošanas darbos ir konstatējamas patvaļīgas būvniecības pazīmes.

VARAM vēstulē pieprasīti paskaidrojumi par patvaļīgu būvniecību kādā Ikšķiles pašvaldībā esošā privātīpašumā, par ko jau pagājušā gada 21.decembrī VARAM vēstulē Trapiņam norādīja uz nepieciešamību izvērtēt izpilddirektores un būvvaldes vadītāju atbildību par to, kā tiek nodrošināta būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzība. Priekšsēdētājs joprojām nav atbildējis uz minēto pieprasījumu.

Tāpat ministrija ir saņēmusi izvērtējumu no VVD par neatļautu būvniecības atkritumu uzglabāšanu Ikšķiles pašvaldības teritorijā esošā karjerā. VVD ir fiksējis virkni pārkāpumu, kur ministrija saskata arī pašvaldības vadītāja atbildību. VVD ir ierosinājis administratīvā pārkāpuma lietas.

Trapiņam jāsniedz paskaidrojums arī par to kādēļ, plānojot ieguldījumus Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā esošu ēku piemērošanai pašvaldības pakalpojumu un funkciju nodrošināšanai, jautājums nav izvērtēts apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā, kā to nosaka Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.

Pašvaldības vadītājam paskaidrojumi par iespējamiem pārkāpumiem ministrijai jāsniedz septiņu dienu laikā. Likuma “Par pašvaldībām” 93.pants nosaka, ja domes priekšsēdētājs nepilda likumos noteiktos pienākumus, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pēc tam, kad ir saņemts attiecīgā domes priekšsēdētāja paskaidrojums, ar motivētu rīkojumu var atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas.

Pievienot komentāru