autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

Malkas krāsnis Rīgā nebūs jājauc, bet jāmodernizē

Jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nāca klajā ar gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2019.–2030. gadam. Ministrija uzsver, ka Rīgā, Rēzeknē un Liepājā gaisa kvalitāte nav apmierinoša, tāpēc malkas krāsnis un kamīni ir jānomaina ar videi draudzīgāku kurināmo. Ja krāsnis un kamīnus neliks nojaukt, tad būtiski zināt, ka tos vajadzēs aprīkot ar moderniem filtriem. Nav zināms, kas izmaksās dārgāk, vēsta NRA.lv.

Centrālapkure ir visieteicamākais apkures veids. Tam seko gāzes apkure. Tomēr ne visur iedzīvotājiem ir iespējams pieslēgt īpašumus centralizētajai apkurei, un arī gāzes apkures izveide ir samērā dārga.

Rīgā ir izstrādāts jauns saistošo noteikumu projekts, kurā būtiskākais jaunums ir tas, ka kurināšana ar oglēm tiks liegta. Tajos īpašumos, kur šis ir vienīgais apkures veids, jau jāsāk meklēt citas iespējas. Jaunie saistošie noteikumi Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu paredz stingrākas prasības apkures veida izvēlē. Gaisa kvalitātes prasību izpildes nodrošināšanai tiks izstrādātas gaisa piesārņojuma teritoriālo zonu kartes, sadalot Rīgas administratīvo teritoriju gaisa piesārņojuma teritoriālajās zonās atbilstoši piesārņojošo vielu – slāpekļa dioksīda (NO2 ) un suspendēto daļiņu PM10 – gada vidējai koncentrācijai gaisā. Šīs daļiņas – putekļi ir ar salīdzinoši lielu diametru. Bet pašvaldībai nāksies kontrolēt gaisa piesārņojumu, un tas var nozīmēt, ka tiks pārbaudītas apkures sistēmas konkrētajā zonā.

Jaunie saistošie noteikumi paredzēs stingrākas prasības tajās teritorijās, kurās NO2 un PM10 gada vidējā koncentrācija tuvojas robežlielumam un pārsniedz šīm vielām noteiktos augšējos piesārņojuma novērtēšanas sliekšņus.

Rīgas pilsētas administratīvā teritorija tiks sadalīta trīs zonās, kuru robežas tiek atspoguļotas NO2 zonu kartē un PM10 zonu kartē. Atkarībā no piesārņojuma koncentrācijas tiks noteikts pieļaujamais apkures veids. Rīgas domes saistošo noteikumu projektā ir definēti piesārņojošo vielu robežlielumi, un no tiem izrietēs prasības kurināmā sadedzināšanas iekārtām. Piemēram, vietās, kur nebūs iespējams pieslēgties centralizētai siltumapgādei, būs jāuzstāda gāzes apkures katli, būs aizliegts būvēt vai izveidot jaunas iekārtas, kurās tiek izmantota dīzeļdegviela vai cietais kurināmais – malka, kūdra, briketes, granulas, ogles. Jauno saistošo noteikumu projektā atšķirībā no spēkā esošajiem ir iekļautas prasības arī trešajai zonai – akmeņogles kurināšanai izmantot nedrīkstēs.

NO2 tiek noteiktas trīs zonas:

 • I zona – koncentrācija pārsniedz pieļaujamo normatīvu un ir lielāka par 40 mikrogramiem uz kubikmetru (µg/m3);
 • II zona – koncentrācija pārsniedz augšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni gada normatīvam un ir robežās no 32 līdz 40 µg/m3;
 • III zona – koncentrācija ir mazāka par 32 µg/m3.

PM10 tiek noteiktas trīs zonas:

 • I zona – koncentrācija pārsniedz pieļaujamo normatīvu un ir lielāka par 40 µg/m3;
 • II zona – koncentrācija pārsniedz augšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni gada normatīvam un ir robežās no 28 līdz 40 µg/m3;
 • III zona – koncentrācija ir mazāka par 28 µg/m3

Rīgas pašvaldība plānojusi noteikt prasības sadedzināšanas iekārtu veida izvēlei I zonā:

 • pieļaujama tikai centralizēta siltumapgāde vai autonoma siltumapgāde bez kurināmā sadedzināšanas (elektroenerģija, siltumsūkņi, saules paneļi, tajā skaitā saules baterijas, saules kolektori u.c.);
 • esošajos siltumavotos, kur tehniski nav iespējams pieslēgties centralizētai siltumapgādei, pieļaujama siltumapgādes veida nomaiņa uz gāzveida kurināmo.

Prasības sadedzināšanas iekārtu veida izvēlei II zonā:

 • aizliegts būvēt vai ierīkot jaunas iekārtas, kas izmanto dīzeļdegvielu un cieto kurināmo (malka, kūdra, briketes, granulas, ogles u.c.) siltumenerģijas ražošanai vai tehnoloģisko procesu nodrošināšanai;
 • apkurei, ja ir pieejama, jāizvēlas centralizētā siltumapgāde. Pieļaujama atsevišķu siltumavotu un apkures iekārtu uzstādīšana ar kurināmā sadedzināšanu, izmantojot gāzi, vai siltumapgāde bez kurināmā sadedzināšanas;
 • esošajos siltumavotos ir pieļaujama cietā kurināmā, kas izdala PM10, maiņa pret gāzveida kurināmo.

Prasības sadedzināšanas iekārtu veida izvēlei III zonā:

 • aizliegts būvēt vai ierīkot jaunas iekārtas, kas izmanto ogles siltumenerģijas ražošanai vai tehnoloģisko procesu nodrošināšanai. Līdz šim III zonā netika reglamentēta kurināmā izvēle.

Antra Gabre

Pievienot komentāru