autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

Latvijas valsts apņēmusies sargāt Meroni impērijas patieso labuma guvēju intereses

Iesniegumi par to, vai ir ievērota likumība, deklarējot Rudolfa Meroni pārraudzīto uzņēmumu patiesos labuma guvējus, nav pārsūdzami – tā Neatkarīgajai oficiālā vēstulē paziņoja Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra.

Šā gada jūlija vidū Neatkarīgā saņēma no Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) «paziņojumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu». Tā bija atbilde uz šā gada 7. februārī nosūtīto iesniegumu Latvijas Republikas ģenerālprokuroram Ērikam Kalnmeieram. Iesniegumā tika lūgts sākt kriminālprocesu saistībā ar to, ka 2019. gada janvārī par AS Ventbunkers vienīgo patieso labuma guvēju tika deklarēta Austrijas pilsone Urzula Haranda (Ursula Harrand), kaut gan «patiesā labuma guvēja tiesības» šajā uzņēmējsabiedrībā ir arestētas.

No ENAP atbildes izrietēja – žurnālistiem nav tiesību attiecīgo lēmumu pārsūdzēt. Neatkarīgā vērsās pie Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras virsprokurores Vinetas Zvirbules. Tika lūgts viņai pārsūdzēt ENAP lēmumu vai arī uzsākt kriminālprocesu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, ņemot vērā vairākus būtiskus argumentus.

Acīmredzamais – neticamais

No Uzņēmumu reģistra datiem ir nepārprotami redzams, ka AS Ventbunkers 19,521% patiesā labuma guvēja tiesību ir arestēts.

No reģistrā pieejamās oficiālās informācijas loģiski izriet, ka, deklarējot U. Harandu par vienīgo AS Ventbunkers patieso labuma guvēju, visticamāk, ir noticis kāds no zemāk minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Proti,

– ja U. Haranda tiešām šā gada sākumā ir kļuvusi par vienīgo AS Ventbunkers patieso labuma guvēju, tad viņai ir pārdota (uzdāvināta, ieķīlāta, iemainīta, aizdota u.tml.) arestētā manta, ko likumīgi varēja izdarīt tikai pilnvarots šīs arestētās mantas glabātājs (kā publiski zināms, tas ir Šveices pilsonis Rudolfs Meroni) ar procesa virzītāja (šajā gadījumā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijas tiesneša Borisa Geimana vadībā) atļauju – pretējā gadījumā arestētā manta ir izšķērdēta;

– ja U. Haranda patiesā labuma guvēja ir bijusi jau 2008. gadā, kad patiesā labuma guvēja tiesībām tika uzlikts arests, tad Rudolfs Meroni ir sniedzis apzināti nepatiesas liecības (atbildība paredzēta Krimināllikuma 300. pantā) par to, ka AS Ventbunkers patiesie labuma guvēji 2008. gadā bijuši Aivars, Anrijs un Līga Lembergi (vai, kā to patīk formulēt pašam R. Meroni un dažiem prokuroriem – «Lembergu ģimene»), vai pat persona saukta pie kriminālatbildības, zinot, ka tā nav vainīga (atbildība paredzēta Krimināllikuma 290. pantā).

– ja tomēr U. Haranda par patieso labuma guvēju deklarēta nepatiesi, tad ir pārkāpts Krimināllikuma 272. pants, kas aizliedz sniegt nepatiesas ziņas valsts institūcijai, tostarp Uzņēmumu reģistram.

Rokas nost no Meroni ļaudīm!

Šā gada 22. jūlijā Neatkarīgā saņēma «paziņojumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu». Lēmumu bija parakstījis ENAP 2. nodaļas galvenais inspektors Andrejs Semizarovs.

Paziņojumā nebija motivēts, kāpēc ENAP atteikusies uzsākt kriminālprocesu, vien norādīts, ka tas noticis «Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē, izskatot Jūsu kolektīvo iesniegumu un saistībā ar to veiktās policijas resoriskās pārbaudes materiālus, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 377. panta 1. punktu».

Vienlaikus paziņojumā inspektors skaidroja lēmuma pārsūdzības kārtību. Proti, mēs paši to pārsūdzēt nevaram, bet to šajā gadījumā var pārsūdzēt tikai kāds no Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokuroriem.

Cīņā par sabiedrības interesēm

Neatkarīgā neatmeta cerības par Latvijas valsts tiesiskuma sistēmas patiesiem centieniem virzībā uz absolūto tiesiskumu un nolēma turpināt patiesības skaidrošanu.

Vēl jo vairāk – konkrētajā gadījumā saglabāt arestētās mantas vērtību ir valsts un sabiedrības interesēs. Jau 7. februāra iesniegumā ģenerālprokuroram argumentējām, ka arestētā manta ir milzīgas vērtības – vismaz vairāki desmiti miljonu eiro.

Mūsuprāt, nav nekādu šaubu, ka valsts un sabiedrības interesēs ir noskaidrot un saprast, kuras personas tiešām ir AS Ventbunkers patiesie labuma guvēji, jo tikai tā ir iespējams saprast, vai ir iespējams krimināltiesisko attiecību noregulējums taisnīgā veidā, ņemot vērā augstākminētos argumentus. Turpretī no mums atsūtītā «paziņojuma par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu» nav nekas saprotams.

Vēstulē Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras virsprokurorei V. Zvirbulei citā starpā norādījām: «Kā redzams no ierakstiem Uzņēmumu reģistrā, AS Ventbunkers valde uzskata, ka vienu no AS Ventbunkers akcionāriem – kompāniju Yelverton Investments B.V. – kontrolē gan Urzula Haranda, gan Aivars Lembergs, gan Rudolfs Meroni, turklāt vēl patiesā labuma guvēja tiesības šajā kompānijā ir arestētas. Mūsuprāt, tas ir neiespējami, līdz ar to bažas par to, ka noticis viens no savstarpēji izslēdzošiem iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, nav zudušas, bet ir tikai pastiprinājušās. No ierakstiem Uzņēmumu reģistrā ir redzams, ka U. Haranda kompāniju Yelverton Investments B.V. kontrolējot «uz īpašumtiesību pamata», bet R. Meroni – «balstoties uz aresta lēmumiem». No šā pilnīgi oficiāli redzams, ka R. Meroni lieto arestēto mantu, kaut gan tas viņam ir aizliegts. Proti, kā jau to norādījām iepriekš, arestētās mantas glabātājam ir aizliegts jebkādā veidā «izšķērdēt (apzināti samazināt vērtību), mainīt, atsavināt (izsniegt, nodot, aizdot, dāvināt, pārdot vai jebkādā citā viedā) vai ieķīlāt arestēto mantu» (citāts no Ģenerālprokuratūras prokurora Māra Urbāna priekšraksta par mantas arestu). Vēl absurdāk, šķiet, ir deklarēt, ka Yelverton Investments B.V., kuru uz «īpašumtiesību pamata» kontrolē U. Haranda, bet, «balstoties uz aresta lēmumiem», kontrolē arī R. Meroni, vēl kontrolē arī A. Lembergs! Tieši viņam ir arestēta iepriekšminētā manta, kas izrietot no Yelverton Investments B.V. piederošajām akcijām AS Ventbunkers! Vai tad tiešām varētu būt tā, ka procesa virzītājs (Rīgas apgabaltiesas krimināllietu kolēģija tiesneša Borisa Geimana vadībā), kā arī arestētās mantas glabātājs Rudolfs Meroni ir atļāvuši kontrolēt arestēto mantu tās īpašniekam (ja tas tā tiešām ir) Aivaram Lembergam? Tas taču būtu pilnīgi pretēji mērķim, kāpēc vispār piemēro mantas arestu, lai nodrošinātu krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu! Nav nekādu šaubu, ka, arestējot kaut kādu mantu, par tās faktisko labuma guvēju būtu jākļūst Latvijas valstij, jo manta taču tiek arestēta valsts un sabiedrības interesēs. Kriminālprocesā valsti pārstāv procesa virzītājs. Ja, pamatojoties uz lēmumu par mantas arestu, par AS Ventbunkers patieso labuma guvēju nav reģistrēta Latvijas valsts vai tās pārstāvis, bet ir reģistrētas trīs personas vienlaikus (arestētās mantas īpašnieks, arestētās mantas glabātājs un vēl arī viņa grāmatvede), tad tas liecina, ka vai nu AS Ventbunkers valde, redzot reālo situāciju, ir deklarējusi patiesību, vai arī tā deklarē Uzņēmumu reģistram melīgu informāciju. Ņemot vērā augstākminēto, lūdzam pārsūdzēt ENAP lēmumu vai arī uzsākt kriminālprocesu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.»

Nav pārsūdzams

Šā gada 22. augusta Finanšu un ekonomisko noziegumu prokuratūras atbildē cita starpā teikts: «Veicot atteikuma materiāla un Nolēmuma pārbaudi, konstatēts, ka pārbaude ir veikta objektīvi un Nolēmums ir pieņemts atbilstoši atteikuma materiālā esošajām ziņām, līdz ar ko nav pamata Nolēmumu pārsūdzēt un uzsākt kriminālprocesu.» Atbildi parakstījis prokurors M. Jurjāns, norādot, ka tā nav pārsūdzama.

Uldis Dreiblats , Ritums Rozenbergs

Foto: F64

Pievienot komentāru