autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

“Emergn” holdinga uzņēmumu direktori – emigranti no Ukrainas

Turpinot pētīt Latvijas valsts iestāžu – Valsts ieņēmumu dienesta, Uzņēmumu reģistra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras – informācijas sistēmu uzturētājas AS Emergn «mātes», «vecmāmiņas» un «māsas» kompānijas un to vadītājus, Neatkarīgā pievērsās ASV reģistrētajai Return on Intelligence (ROI), raksta NRA.lv.

Neatkarīgās uzmanību AS Emergn un tai radnieciskie uzņēmumi vairākās pasaules valstīs piesaistīja tāpēc, ka šī akciju sabiedrība ir deklarējusi, ka tās «patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams». Turpretī Latvijas drošības iestādes valsts pārvaldei stingri iesaka noskaidrot, kas ir patiesie labuma guvēji IT kompānijās, kuras uztur svarīgas informācijas sistēmas. Turklāt drošības iestādes norāda, ka šādu IT kompāniju patiesajiem labuma guvējiem būtu jābūt no NATO, ES vai vismaz EEZ valstīm.

Savukārt Neatkarīgā noskaidroja, ka «Emergn globālā holdinga direktori – arī Ukrainas un Baltkrievijas pilsoņi» (10. oktobra publikācija, kā zināms, Ukraina un Baltkrievija nav nedz NATO, nedz ES, nedz EEZ valsts), turklāt galvenā šī holdinga kompānija reģistrēta Bermudās.

Amerikas sapnis

Savukārt ASV reģistrētās ROI vadībā redzami padomju varas laikā no Ukrainas uz Ameriku emigrējušie Aleksis Miloslavskis un Grigorijs Šenkmans – liecina ASV un Bermudu salu uzņēmumu reģistru dati un publikācijas presē. 2011. gadā žurnāla Forbes Ukrainas izdevums G. Šenkmanu bija ierindojis to uzņēmēju pirmajā desmitniekā, kuriem izdevies izveidot veiksmīgu biznesu ārpus Krievijas. Žurnāls G. Šenkmana biznesa karjeru bija nodēvējis par «īstenoto Amerikas sapni».

Savukārt vietnē Wikipedia teikts, ka Exigen, tagad Return on Intelligence, dibināta 1999. gadā. Tās dibinātāji ir A. Miloslavskis un G. Šenkmans. Vietnē norādīts, ka uzņēmums jau pēc tā dibināšanas uzsācis strauji iekarot IT biznesa jomu, apvienojoties ar tādām Rīgā strādājošajām kompānijām kā Software House (SWH) un DATI. Tas esot ļāvis Exigen Services izplesties Baltijas tirgū. Savukārt apvienošanās ar kompāniju Star Soft Developments kļuvusi par pamatu filiāļu izveidei Krievijā un citās NVS valstīs. 2009. gadā nopērkot Ķīnas kompāniju Taihoo Technology, pavēries ceļš uz Ķīnas IT tirgus plašumiem.

Pēdējie šā gada 21. februārī ASV uzņēmumu reģistrā iesniegtie ROI dati liecina, ka ROI gan izpilddirektors, gan finanšu direktors ir ASV dzīvojošais Aleksis Kreimers, bet sekretāre Marija Tjomkina. Pēc ASV tiesu instanču ziņām, M. Tjomkina esot advokāte, kura protot arī krievu valodu.

Bermudu salu uzņēmumu reģistra dati liecina, ka ASV reģistrētā ROI ir spoguļkompānija Bermudās reģistrētajai Return on Intelligence Ltd. Kā jau Neatkarīgā rakstīja, Bermudu kompānijas direktori ir Sanfrancisko dzīvojošais A. Miloslavskis, Ukrainas pilsonis Andriijs Dudniks un Baltkrievijas pilsonis Rodions Kuhajevs.

Iekšējie kašķi

Ziņas ASV tiesu arhīvos liecina, ka, gadiem ejot, starp uzņēmējiem radušās nopietnas nesaskaņas, kas, šķiet, novedušas pie holdinga Amerikas zara izputēšanas.

Piemēram, ASV Pensilvānijas štata austrumu apgabala tiesā 2016. gada 26. janvārī iesniegta prasība pret nu jau bijušo ROI direktoru G. Šenkmanu. Prasītāju – ROI akcionāru – intereses pārstāvējušas krieviski runājošās advokātes Anna Brauna un M. Tjomkina. ROI akcionāri prasījuši tiesai piedzīt no G. Šenkmana astoņus miljonus ASV dolāru.

Pieteikumā tiesā norādīts, ka ROI pārstāvji atrodas ASV, Krievijā, Ukrainā, Latvijā un Rietumeiropā, kur kopumā strādā 600 cilvēku. No 2008. gada līdz 2012. gadam G. Šenkmans bijis ROI direktors, bet no 2013. gada janvāra līdz jūnijam – ROI direktoru padomes priekšsēdētājs. Šo posteni viņš esot bijis spiests pamest «fiduciāro pienākumu» pārkāpumu dēļ. Rodamas norādes arī par G. Šenkmana īpašu izturēšanos pret uzņēmuma darbiniecēm. Fiksēti pat tiesu darbi saistībā ar seksuālu uzmākšanos. Prasītāji tiesai apgalvojuši, ka G. Šenkmans, izmantojot viņam pieejamo dienesta informāciju, iejaucies un izjaucis darījumu starp ROI un Pensilvānijas kompāniju EPAM Systems Inc.

Savukārt tiesa konstatējusi, ka prasības iesniegšanas brīdī ASV reģistrētajā ROI birojā Pensilvānijā strādājuši tikai septiņi darbinieki. Tiesa konstatējusi, ka lielākā daļa darbinieku, ieskaitot vadītājus, strādā ārpus Pensilvānijas. Tiesa arī konstatējusi, ka ROI nav izdevies pierādīt, ka tā birojs Pensilvānijā ir «nervu centrs» kompānijas darbībai. Visa galvenā biznesa vadība, uzņēmuma kontrole un koordinācija tiekot veikta ārpus Pensilvānijas. Šo un citu apstākļu kopsakarā tiesa secinājusi: «ROI nav iesniedzis pierādījumus, ka galvenā biznesa veikšanas vieta ir Pensilvānijā, tāpēc ROI prasība tiek noraidīta.»

ASV tiesu reģistros un uzņēmumu reģistros atrodama informācija par citām ROI radniecīgām kompānijām ar radnieciskiem nosaukumiem, un aina tiešām ir bēdīga. Piemēram, Exigen (USA) Inc. ir uzsākta bankrota procedūra (norādīts, ka līdzatbildētāja ir arī kāda Exigen Latvia).

Šīs kompānijas «māte» Exigen, Ltd. ir atsavināta (angl. – forfeited), tāpat kā Exigen Elite Inc., Exigen Services Ltd. un Exigen Mortgage Asset Management Inc. Savukārt Exigen Services Inc. ir iesaldēta (angl. -suspended). Var izdarīt ticamu pieņēmumu, ka šīs grupas uzņēmumiem ir uzkrāti lieli nodokļu parādi.

Radikālas izmaiņas

No Īrijas uzņēmumu reģistrā redzamajiem ROI un arī Latvijas AS Emergn «mātes» kompānijas jeb holdinga galvenās kompānijas Emergn Global Holdings Ltd. dokumentiem izriet, ka no 2017. gada novembra līdz pat šā gada pavasarim notikusi intensīva direktoru maiņa. Nav tiešu norāžu, kā dēļ tā notikusi. Viens no iemesliem varētu būt iepriekš minētās tiesvedības un uzņēmumu izputēšana ASV.

2019. gadā būtiski papildinājumi veikti arī holdinga statūtos. Emergn Global Holdings Ltd. pirmie statūti Īrijas uzņēmumu reģistrā iesniegti 2017. gada 24. novembrī. Tie ir salīdzinoši īsi un lakoniski. Cita starpā tajos norādīts, ka «kompānijas akciju kapitāls sadalīts parastajās akcijās – katra 1 eiro vērtībā». No statūtiem izriet, ka kompānijas darbību uzrauga tās direktori, kuru nedrīkst būt mazāk par vienu un vairāk par divpadsmit. Par akciju pārdošanu, nodošanu vai kādām citām ar akciju kustību un to īpašnieku maiņu saistītām darbībām nekas īpašs nav atrunāts.

Savukārt 2019. gada 10. maijā Īrijas uzņēmumu reģistrā iesniegti statūtu grozījumi. Statūti kļuvuši krietni apjomīgāki. Iepriekšējās sešas lappuses nomainījis 32 lappuses gars kompānijas darbības regulējums.

Pirmā pamanāmā detaļa – kompānijas kapitālu vairs neveido tikai parastās akcijas, kuras tagad ir vien 0,01 eiro vērtībā katra. Tām piepulcējušās parastās A kategorijas akcijas, kā arī priekšrocību akcijas. Statūtos noteikts, ka to izpirkšanas vērtība nedrīkst pārsniegt 143,41 eiro par katru. Tas nozīmē, ka priekšrocību akciju turētāji noteiktā laika periodā var kļūt stāvus bagāti.

Balsošanā piedalās tikai parasto akciju turētāji. Parasto A kategorijas akciju turētājiem, tāpat kā priekšrocību akciju turētājiem, nav balsstiesību, taču A kategorijas akcijām, atšķirībā no priekšrocību akcijām, nav noteikti vērtības griesti.

Visapjomīgākās izmaiņas skārušas akciju īpašuma maiņas regulējumu, to nodošanu vai pārdošanu kompānijas akcionāriem un jo īpaši trešajām pusēm. Statūti nosaka, ka valdei vai direktoriem ir tiesības apturēt akciju pilnīgu vai daļēju nodošanu vai pārdošanu trešajai pusei, izņemot – ja tam piekrīt pilnīgi visi pārējie akcionāri. Akcijas kompānijas esošajiem akcionāriem var nodot vai pārdot nevis daļu, bet pilnīgi visas. Noteikts, ka valdei darījumu ir tiesības arī atteikt. Taču visi iepriekš minētie ierobežojumi neattiecas pilnīgi uz visiem akcionāriem. Izņēmums ir Bermudu salās reģistrētais akcionārs Wilshire Ltd. Šis akcionārs ar savām akcijām var rīkoties bez jebkādiem ierobežojumiem, un viņa darbības nav apturamas vai liedzamas. Statūtos teikts, ka Wilshire «ir atļauts pārdot vai nodot visas vai jebkādu daļu no tam piederošajām akcijām trešajai pusei bez jebkādiem ierobežojumiem».

Ritums Rozenbergs, Uldis Dreiblats

Pievienot komentāru