autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

Daudzus studentus atskaita, jo viņi nespēj samaksāt par studijām

Nespēja segt studiju maksu, došanās ārpus Latvijas, nesekmība – ir izplatītākie studentu atskaitīšanas iemesli, noslēdzoties šā akadēmiskā gada pirmajam semestrim. Galvenokārt no augstskolām izslēgti maksas studenti.

Vidzemes augstskolas studiju programmu metodiķe Anžela Jurāne Brēmane norāda, ka atskaitīti 137 studenti, kas ir 10,4% no kopējā studentu skaita. 36 bija par valsts līdzekļiem studējošie, pārējie – par maksu. Viņa teic, ka, apskatot pēdējo gadu statistiku, situācija ir līdzīga – ik gadu, beidzoties pirmajam semestrim, no augstskolas tiek izslēgti vairāk nekā 100 studentu. «Runājot par atskaitīšanas iemesliem šogad, tie ir dažādi, piemēram, 55 pārtrauca studijas pēc pašu vēlēšanās, 56 – neizpildīja studiju programmu,» stāsta A. JurāneBrēmane. Vairāki studenti tika izslēgti finanšu parādu dēļ.

Dubultojies projām braucēju skaits

Grūtības segt studiju maksu bija arī viens no atskaitīšanas iemesliem Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) – vienai trešdaļai izslēgto studentu tas bija nepārvarams šķērslis. «Nākamie galvenie iemesli saistīti ar nevērību pret studiju procesu – nesekmība un atskaitīšana par lekciju neapmeklēšanu,» teic RSU mācību prorektore Ilze Akota. Kopumā no RSU un tās filiālēm pēc pirmā semestra ir atskaitīti aptuveni 5% no studējošo skaita, no kuriem 2/3 ir maksas studenti. «Pēdējo gadu tendence rāda, ka pēc pirmā semestra atskaitīto studentu skaits samazinās. Studenti ir daudz vairāk apzinājušies savu finansiālo rocību, kā arī rēķinās ar studiju grūtības pakāpi un laiku, kas tām būs jāvelta, līdz ar to studējot apzinīgāk un centīgāk,» akcentē RSU mācību prorektore.

Līdzīgi novērojumi ir arī biznesa augstskolai Turība. «Cilvēki šobrīd daudz rūpīgāk izvēlas gan augstskolu, gan studiju programmu. Palielinoties izvēles atbildīguma pakāpei, rūpīgāk tiek izvērtēts, kur finanses ir vērts ieguldīt,» uzsver Turības pārstāve Līga Ozoliņa. Viņa piebilst – lai arī kopējais uzņemto studentu skaits augstskolā pērn bija lielāks nekā 2009. gadā, pirmajā semestrī (salīdzinot ar 2007., 2008., 2009. gadu) studentu atbirums 2010. gadā ir samazinājies. «Ja iepriekšējos gados atbiruma procents ir bijis nedaudz virs 7%, tad 2010. gadā līdz 31. decembrim dažādu iemeslu dēļ atskaitīto studentu skaits samazinājies līdz aptuveni 6%.» L. Ozoliņa teic, ka, kopīgajam studentu skaita atbirumam samazinoties, dubultojies to studentu skaits, kuri studijas pārtraukuši dzīvesvietas maiņas dēļ, pārsvarā dodoties uz ārzemēm.

Reflektantu skaits ir trīskāršojies

Liepājas universitātē otro semestri neuzsāka 1,8% budžeta studentu un 3,3% maksas studentu. Kā galvenos izslēgšanas iemeslus studiju daļas metodiķe Vita Nārķe min studējošo pašu vēlmi pārtraukt studijas, nesekmību, kā arī neatgriešanos no akadēmiskā atvaļinājuma.

Bet Latvijas Jūras akadēmijā (LJA) laika posmā no 1. septembra līdz 10. februārim atskaitīti 39 (6,8% no kopējā studējošo skaita) studējošie, tajā skaitā seši, kas mācījās par valsts budžeta līdzekļiem. «Salīdzinot ar iepriekšējā studiju gada 1. semestri, tad, pēc iepriekšējā gada datiem, līdz 5. martam bija izslēgti 53 studējošie. Šogad atskaitīto skaits ir sarucis. Jāteic, ka 2010./2011. akadēmiskajā gadā netika uzņemti visi reflektanti, jo pēdējos divos gados to skaits ir trīskāršojies. Reflektanti ar zemākajiem reitingiem netika uzņemti. Līdz ar to ir mazāks atskaitīšanas procents nesekmības dēļ, kā arī studējošie cenšas tikt budžeta vietās pēc ikgadējās rotācijas, kur primārais nosacījums ir noteiktajos termiņos nokārtotas sesijas un labs reitings kopējā rangu tabulā,» stāsta LJA studiju daļas vadītāja Inese Vaičikauska. Viņa norāda, ka vairākums šogad atskaitīti nesekmības dēļ, 14 pēc paša vēlēšanās, bet trīs nav samaksājuši noteiktajos termiņos studiju maksu. «Ja studējošais atskaitās pēc paša vēlēšanās, tad iemesli ir dažādi: students jūt, ka ir potenciālais nesekmīgais un nevarēs nokārtot sesiju, daži maina izglītības iestādi vai studiju programmu, daži dodas uz ārvalstīm,» teic I. Vaičikauska.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) mācību prorektors Arnis Mugurēvičs secinājis, ka atskaitīšanas iemesli katrai studentu grupai ir atšķirīgi. «Piemēram, 67 nepilna laika studenti atskaitīti finansiālo saistību nepildīšanas dēļ, 49 studenti nesekmības dēļ, bet 72 nebija atgriezušies pēc akadēmiskā atvaļinājuma. Bet pilna laika studenti galvenokārt pārtrauc studijas pēc pašu vēlēšanās,» teic A. Mugurēvičs. Noslēdzoties pirmajām semestrim, šajā akadēmiskajā gadā no LLU ir atskaitīti 554 studenti, kas ir 10% no studentu kopskaita. No tiem par maksu studējuši 415 studentu un par budžeta līdzekļiem 139. «Salīdzinot ar 2009./2010. studiju gada 1. semestri, šis skaitlis ir ievērojami mazāks. Pērn tika atskaitīti 747 studenti, kas ir skaidrojams ar finansiālo krīzi, kas ir skārusi lielāko daļu Latvijas iedzīvotāju, jo galvenais atskaitīšanas iemesls bija finansiālo saistību nepildīšana,» teic LLU mācību prorektors.

Ilgā procedūra

Savukārt Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Latvijas Universitāte (LU) vēl nav apkopojusi datus par 2010./2011. akadēmiskā gada pirmā semestra atbirumu. RTU pārstāve Egita Kancāne skaidro: «Atbilstoši RTU iekšējās kārtības noteikumiem studentiem atļauts kārtot sesijas laikā iegūtos akadēmiskos parādus vēl 10 dienu pēc sesijas. Pēc tam ir nepieciešams laiks, lai astoņās RTU fakultātēs tiktu izanalizēti un izvērtēti sesijas galarezultāti. Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par kāda studenta atskaitīšanu, tiek sagatavots rīkojums, kuru apstiprina RTU mācību prorektors. Procedūra prasa laiku.» Taču, ieskicējot pēdējo gadu tendences, RTU mācību prorektors profesors Uldis Sukovskis teic: «RTU pastāvīgi samazinās studentu skaits, kuri spiesti pārtraukt studijas nesekmības dēļ. Piemēram, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē atskaitīto studentu skaits pēdējo gadu laikā sarucis par 10%, līdzīgs uzlabojums ir arī Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē. Iepriekšējā studiju gadā RTU studentu atbirums bija 14,6%. Pakāpeniski pieaug reflektantu konkurss uz vienu studiju vietu inženiertehniskajās specialitātēs, līdz ar to RTU iestājas arī labāk sagatavoti jaunie studenti.» Bet LU prognozē, ka konkrēti skaitļi par šā akadēmiskā gada pirmo semestri būs zināmi, ātrākais, marta sākumā. Izglītības un zinātnes ministrijas dati par pēdējiem gadiem liecina, ka LU, piemēram, 2009./2010. akadēmiskajā gadā tika atskaitīti vairāk nekā 2000 studentu jeb 13,7% (pilna laika studijās) un 1059 jeb 19% (nepilna laika studijās) no LU studējošo kopskaita, 2008./2009. studiju gadā vairāk nekā 2300 jeb 15,9% (pilna laika studijās) un gandrīz 1300 jeb 18,2% (nepilna laika studijās).

Autors: Līga Nestere / NRA.lv

Pievienot komentāru