autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

Pūce pieprasa paskaidrojumus Dundagas novada domes priekšsēdētājam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) pieprasījis paskaidrojumu Dundagas novada domes priekšsēdētājam Aldim Feltam par domes priekšsēdētāja pienākumu nepienācīgu pildīšanu, ziņo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Kurzemes rajona tiesa šā gada 22. janvāra spriedumā atzina, ka Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores 2019. gada 12. augusta darba līguma uzteikums Dundagas novada Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam ir prettiesisks. Ar spriedumu no Dundagas pašvaldības nolemts piedzīt finanšu līdzekļus – vidējo izpeļņu par darba piespiedu kavējuma laiku nepamatoti atbrīvotajai personai, kā arī citus ar tiesvedību saistītus izdevumus.

Šāds spriedums dod pamatu vērtēt jautājumu par pašvaldības amatpersonu atbildību un zaudējumu piedziņu regresa kārtībā, ja amatpersona, pildot amata pienākumus, ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības ir radījusi mantiskus zaudējumus publiskai personai.

Pašvaldībai minētās darbības ir jāveic, taču ne pēc savas iniciatīvas ne arī ministrijas vairākkārt nosūtītiem pieprasījumiem, tas nav izdarīts. Proti – domes priekšsēdētājs nav izpildījis VARAM norādījumam nodrošināt jautājuma par Kurzemes rajona tiesas sprieduma izskatīšanu un pašvaldības amatpersonu un darbinieku rīcības izvērtēšanu iekļaušanu domes sēdē, informējot domes deputātus par Kurzemes rajona tiesas spriedumā noteikto, izvērtējot iesaistīto amatpersonu un darbinieku rīcību, kura radījusi mantiskos zaudējumus pašvaldībai, kā arī, izvērtējot nepieciešamību un tiesisko pamatu pieprasīt, lai amatpersonas un darbinieki atlīdzina zaudējumus.

Šādu rīcību VARAM uzskata par nepamatotu. Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru.* Līdz ar to tikai pašvaldības domes kompetencē ir izvērtēt pašvaldības izpilddirektora rīcību. Ņemot vērā minēto, nav pamata Dundagas novada priekšsēdētāja apgalvojumam, ka pašvaldības dome šādu izvērtējumu nevar veikt – citādi faktiski nebūtu realizējamas likumā noteiktās pilnvaras atbrīvot no amata izpilddirektoru. Tāpat Dundagas novada domes priekšsēdētāja pienākumos ietilpst organizēt domes darbu tā, lai tas atbilstu normatīvajos aktos noteiktajam.**

Likuma “Par pašvaldībām” 93.panta otrajā daļā ir noteikts, ka domes priekšsēdētājam septiņu dienu laikā pēc tam, kad saņemts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pieprasījums, ir pienākums sniegt rakstveida paskaidrojumu par pieļautajiem Satversmes, likumu un Ministru kabineta noteikumu pārkāpumiem vai arī par tiesas sprieduma nepildīšanas iemesliem. Paskaidrojuma neiesniegšana noteiktā termiņā atzīstama par atteikšanos sniegt paskaidrojumu.

Foto: Saeimas kanceleja

Komentāri ir slēgti.