autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

LPS lūdz pārejas periodu sociālo pabalstu sistēmas sakārtošanai

Pašvaldībām pēc Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ieviešanas ir jārisina virkne juridisko jautājumu saistībā ar apvienošanos, tostarp jāpārskata vairums normatīvo aktu, kā arī jāatrisina dažādi infrastruktūras savietojamības jautājumi, tāpēc ir nepieciešams pārejas periods sociālās palīdzības sistēmas sakārtošanai.

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) nosūtījusi vēstuli Labklājības ministrijai, lūdzot steidzamības kārtā virzīt grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (SPSPL). Likuma pašreizējā redakcija stājās spēkā 2021.gada 1.janvārī, un tajā nav pietiekami ņemta vērā ATR ietekme un visi tās īstenošanas aspekti. Likums noteic pienākumu pašvaldībām līdz šī gada 1.oktobrim pieņemt jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka papildu sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas mērķus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Pēc ATR spēkā stāšanās pašvaldībām steidzamības kārtā ir jāpārskata virkne saistošo noteikumu ne tikai sociālās palīdzības jomā, bet arī citās. Piemēram, Ogres novada pašvaldībai jāpārskata 44 saistošie noteikumi sociālajā jomā vien, taču ATR skar visas pašvaldību kompetencē esošās jomas, kur nepieciešams pielāgoties jaunajai situācijai. LPS vēstulē ministrijai vērš uzmanību, ka pašvaldību budžets 2021.gadam tika veidots, balstoties uz katras apvienojamās pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka veidojot jaunus saistošos noteikumus jaunajai pašvaldībai, jāsalāgo ne tikai juridiskās normas, bet arī līdz šim pašvaldību nodrošinātais atbalsts iedzīvotājiem (pabalstu veidi, apmērs, maznodrošinātas personas ienākumu līmenis) un budžeta iespējas.

LPS aicina ņemt vērā, ka vairāku pašvaldību saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības piešķiršanu ir noteiktas arī pašvaldību brīvprātīgās iniciatīvas. No tā izriet, ka, veidojot jaunus saistošos noteikumus par sociālo palīdzību, paralēli jāsalāgo arī brīvprātīgā atbalsta sistēma jaunajā pašvaldībā, kas prasa gan laiku, gan papildu administratīvo slodzi.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis: “Administratīvi teritoriālā reforma nenozīmē tikai pašvaldību robežu izmaiņas Latvijas kartē, tā ir arī virkne izaicinājumu, ar kuriem pašvaldībām jātiek galā, lai nodrošinātu normāli ikdienas darbību. Tā ir ne tikai normatīvo aktu pārskatīšana, bet arī budžetu salāgošana, dažādu sistēmu savienošana, kā arī dažādu citu administratīvo un saimniecisko procesu pārkārtošana. Protams, sociālās palīdzības jomas sakārtošana ir viena no prioritātēm, tāpēc, lai šīs jomas normatīvie akti tiktu sagatavoti kvalitatīvi, salāgojot palīdzības apjomu ar budžeta iespējām un ievērojot visu sabiedrības grupu intereses, ir nepieciešams adekvāts pārejas periods, ko arī lūdzam labklājības ministrijai nodrošināt.”

Tāpēc ņemot vērā izaicinājumus, kas saistīti ar pielāgošanos pārmaiņām pēc ATR ieviešanas, LPS lūdz noteikt pārejas periodu vismaz līdz 2022. gada 1. janvārim, lai pieņemtu saistošos noteikumus par sociālās palīdzības pabalstu veidiem, izņemot pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu, un to piešķiršanas kritērijiem.

Komentāri ir slēgti.