autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

IZM: Attālināto mācību īstenošana pieļaujama tikai un vienīgi stingri normatīvajos aktos noteiktos gadījumos

No 15. novembra izglītības process visās izglītības pakāpēs atkal notiks klātienē. Izglītības iestādēm jāievēro visi jau līdz šim īstenotie drošības pasākumi – skolēniem un nodarbinātajiem jānēsā sejas maskas, jāievēro distancēšanās un higiēnas prasības, jāvēdina telpas, kā arī jāveic regulāra skolēnu testēšana. Savukārt attālināto mācību īstenošana pieļaujama tikai un vienīgi stingri normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

IZM atgādina, ka lēmumu par attālinātām mācībām jāpieņem katras izglītības iestādes vadītājam, savukārt izglītības iestādes dibinātājam ir jāpieņem lēmums par tā saskaņošanu. Dibinātajam (pašvaldībām) nav tiesību lemt par attālināto mācību noteikšanu visās tās dibinātajās izglītības iestādēs kopumā.

“Izglītības un zinātnes ministrija neatbalsta un neatbalstīs pašvaldību patvaļu spēkā esošo noteikumu interpretācijā. Skolēniem ir jāmācās klātienē un, tikai objektīvi pamatojot, var būt pieļaujamas kādas izņēmuma atkāpes. Laikā, kad skolēni, vecāki un izglītības iestādes jau tā dzīvo paaugstināta stresa apstākļos, ir nepieņemami dažas dienas pirms plānotās atgriešanās klātienes mācībās pieņemt lēmumus par attālināta izglītības procesa īstenošanu,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

Klātienes mācības ir vienīgā iespēja gan kvalitatīva izglītības process nodrošināšanai, gan bērnu psihoemocioanālās labsajūtas veicināšanai. Tomēr, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un joprojām augstos Covid-19 saslimstības rādītājus, skolām ir iespēja mācību procesu atsevišķās klašu grupās vai pat visai izglītības iestādei noteiktu laika periodu īstenot attālināti.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI JĀĪSTENO MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI, JA:

  • Slimību profilakses un kontroles centrs konstatējis izglītības iestādē ļoti augstu Covid-19 infekcijas izplatības risku;
  • pirmsskolas (obligātajā vecumā esošajiem izglītojamiem), pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamam noteikta mājas karantīna;
  • izglītības programmas īstenošanas vietā ir izsludināta karantīna.

MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI VAR ORGANIZĒT:

  • tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogam noteikti obligāti pretepidēmijas (mājas karantīna, izolācija) pasākumi;
  • tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogs nevar īstenot mācību procesu klātienē citu izglītības iestādes vadītāja vai dibinātāja noteiktu pamatotu iemeslu dēļ;
  • individuālās konsultācijas mācību priekšmetos (kursos), kuros izglītojamiem 2021./2022. mācību gadā ir paredzēti valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes noslēgumā;
  • individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē;
  • ja vismaz 1/3 no attiecīgās klases izglītojamiem atrodas mājas karantīnā;

Ārkārtējās situācijas laikā – līdz 2022.gada 11.janvārim – izglītības iestāde mācību procesu var īstenot attālināti arī:

  • rotācijas kārtībā – ne vairāk kā piecas darba dienas mēnesī tikai 7. – 12.klases izglītojamiem. Šī iespēja paredzēta, lai skolas izvairītos no dažādu klašu plūsmu pārklāšanās, bet nevis pārietu attālinātājā režīmā visās šajās klašu grupās. Rotācijas principu nepiemēro 1. – 6.klases izglītojamiem;
  • ja ir apgrūtināta attiecīgās klases (grupas, kursa) mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamība kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē.

Komentāri ir slēgti.