- Nozare.info - https://www.nozare.info -

Arco Real Estate: Dzīvokļu cenām Rīgas centrālajā daļā un jaunajos projektos ir tendence pieaugt

[1] 2012.gada jūlijā sērijveida dzīvokļu tirgū nav konstatētas vērā ņemamas izmaiņas. Jau otro mēnesi pēc kārtas vidējā sērijveida dzīvokļu cena saglabājusies bez izmaiņām un ir 595 EUR/m².

Populārākajos un lielākajos Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenas vērtējamas kā stabilas. Cenu svārstību apstāšanās izskaidrojama ar vasaras mēnešiem, kad aktivitāte mājokļu tirgū ir mazāka. Arī dzīvokļu piedāvājums jūlija mēnesī ir stabils un saglabājies iepriekšējā mēneša līmenī.

Tai pašā laikā vairākos mikrorajonos ir novērojams neliels cenu kritums. Tas vairāk raksturīgs lētākajiem un attālākajiem no Rīgas centra mikrorajoniem, kuros arī šogad kopumā bijis vismazākais cenu pieaugums. Un joprojām vērojamas aizvien lielākas cenu atšķirības starp mikrorajoniem, atkarībā no to novietojuma, prestiža u.c faktoriem. Tāpat dzīvokļu cenām Rīgas centrālajā daļā un jaunajos projektos ir tendence pieaugt, līdz ar to attālinoties no sērijveida dzīvokļu cenām. Dzīvokļu pieprasījums šajā tirgus situācijā ir stabils, cilvēki salīdzinoši aktīvi iegādājas banku realizētos īpašumus, kas bieži vien ir par nedaudz pazeminātām cenām, salīdzinot ar tirgus cenām.

Māris Laukalējs, «Arco Real Estate» valdes loceklis, vērtēšanas nodaļas Nr.1 vadītājs: «Pretēji gada sākumā izteiktajām prognozēm par sērijveida dzīvokļu cenu pieaugumu, pirmā pusgada dati liecina par to, ka cenas 1.pusgadā faktiski ir bijušas nemainīgas un svārstības notiek galvenokārt starp atsevišķu mikrorajonu vidējām cenām, kurās novērojams gan pieaugums, gan samazinājums. Atšķirībā no Tallinas, kur sērijveida dzīvokļu cena ir pieaugusi par 11.6% un darījumu apjoms pieaudzis par 31%, Rīgas sērijveida dzīvokļu tirgus ir palicis nemainīgs, kaut arī darījumu apjoms ir pieaudzis. Neskatoties uz kopumā pozitīvo valsts ekonomisko attīstību, esošā situācija sērijveida dzīvokļu tirgū acīmredzami skaidrojama ar to, ka joprojām tirgū nonāk dzīvokļi ar piedāvājuma cenām zem tirgus vērtības, kas galvenokārt saistāms ar pieaugošo banku īpašumu piedāvājuma aktivitāti. Arī vidējā lielāko Rīgas mikrorajonu sērijveida dzīvokļu cena par 150 līdz 200 EUR/m2 atpaliek no Tallinas mikrorajonu vidējām cenām.

Jauno projektu dzīvokļu cenas vienmērīgi pieaug, līdz ar to palielinās starpība starp vidējo sērijveida dzīvokļa cenu un jaunā projekta cenām, kas vērtējama kā pozitīva tendence tālākai jauno projektu tirgus segmenta attīstībai».