autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

Subsīdijas lauksaimniecībā galvenokārt paredzētas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem

Šogad lauksaimniekiem valdības apstiprinātais nacionālajās subsīdijās pieejamais finansējums noteikts 10 043 729 latu apjomā, procentuāli lielāko daļu – 41% – novirzot lopkopības produkciju ražojošo saimniecību attīstībai.

Atbalsts lopkopības attīstībai, kas ietver ciltsdarba maksājumus, noteikts 4 130 789 latu apjomā. Šo atbalstu par dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu, tāpat kā iepriekšējā gadā, paredzēts novirzīt caur atzītām šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām. Paredzēts, ka lauksaimnieki slēgs līgumu tikai ar atzītām šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām (ja nozarē ir divas un vairāk organizācijas, līgumu slēdz tikai ar vienu organizāciju) par sekojošiem nosacījumiem: par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu slaucamai govij, ja pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 5000 kilogramu un uz 2010.gada 1.janvāri pārraudzības ganāmpulkā ir vismaz sešas slaucamas govis. Atbalsta apmērs – ap 19 lati par pārraudzībā esošu govi, 69 lati par pārbaudāmās buļļu meitām, vaislas buļļa ģenētiskās vērtības noteikšanai – ap 360 latu par bulli.

Gaļas liellopu ciltsdarba maksājumi ir šādi: 39 lati par valsts ciltsgrāmatas uzņemtas tīršķirnes zīdītājgovs produktivitātes kontroli; 30 lati par tīršķirnes zīdītājgovs un teles ģenētiskās kvalitātes noteikšanu; 12 lati par 2.pakāpes krustojuma zīdītājgovs un teles ģenētiskās kvalitātes noteikšanu; 225 lati par vaislas bulli novērtētu pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā; 181 lats par vaislas buļļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem.

Ciltsdarba maksājumi cūkkopībā: 11 lati par produktivitātes testa veikšanu jaundzīvniekiem (cūciņu, kuilīti); 71 lats par sivēnmāti par vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātes novērtēšanu ar BLUP; 49 lati par cūciņu un kuilīšu produktivitātes uzskaiti pārraudzības ganāmpulkā; 180 lati par šķirnes kuiļu novērtēšanu pēc pēcnācējiem.

Ciltsdarba maksājumi zirgkopībā: 199 lati par vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu; 77 lati par vaislas ērzeļa sagatavošanu sertificēšanai; 79 lati par jaunzirgu sagatavošanu darba spēju pārbaudei; 79 lati par kumeļu sagatavošanu vērtēšanai un novērtēšanu; 44 lati par ērzeļa mātes ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu.

Ciltsdarba maksājumi aitkopībā: 19 lati par vaislai ataudzējamo E un I klases jaundzīvnieku; 44 lati par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu E klases vaislas aitu mātei; 24 lati par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu I klases vaislas aitu mātei; 79 lati par vaislas teķi novērtētu pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā; 54 lati par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu vaislas teķim. Ciltsdarba maksājumi kazkopībā: 27 lati par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu vaislas kazu mātei; 29 lati par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu vaislas āzim.

Par dzīvnieka ģenētiskās vērtības noteikšanu netradicionālajās lauksaimniecības nozarēs noteikts šāds atbalsta apmērs: 1,10 lati par trusi; 0,70 lati par ūdeli un šinšilu;1,50 lati par lapsu un polārlapsu; 1,50 latu par staltbiedi; 10 lati par strausu; 7 lati par bišu ciltssaimi.

Savukārt atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai, uzglabāšanai, pārstrādei un iznīcināšanai paredzēts 2009.gada līmenī, turpinot saglabāt zemnieku līdzfinansējumu.

Subsīdiju atbalsts augkopības attīstībai noteikts 137 385 latu apjomā. Arī šogad to varēs saņemt lauksaimnieki, kuri nodarbojas ar integrēto dārzeņu, augļu un ogu audzēšanu. Lai saņemtu šo atbalstu, lauksaimniekam pieteikums jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē līdz 2010.gada 1.jūnijam.

Atbalsts pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai paredzēts 534 826 latu apjomā. Šogad tiks finansēti seši zinātnes projekti, savukārt jauni pētījumi netiks uzsākti, taču tiks turpināti jau 2008. gadā uzsāktie. Tāpat tiks atbalstītas nevalstiskās lauksaimnieku organizācijas, kas ir lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes locekles un piedalās lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā.

Atbalsts tirgus veicināšanai noteikts 90 000 latu apjomā. Latvijā reģistrēti komersanti, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, kas darbojas lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas vai tirdzniecības jomā, varēs pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai dalībai kopstendā, sedzot nomas maksu par neaprīkotu ekspozīcijas platību. Paredzēts arī atbalsts lauksaimnieku un pārstrādes uzņēmumu dalībai pārtikas kvalitātes shēmās. Lai to saņemtu, atbalsta pretendentiem pieteikumi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs jāiesniedz laikā no 2010.gada 1.oktobra līdz 1.novembrim.

Atbalsts lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai paredzēts 168 300 latu apjomā. Tāpat kā līdz šim zemniekiem tiks segti izdevumi 50 % apmērā no apdrošināšanas polišu vērtības atbilstoši noslēgtajiem līgumiem starp apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas ņēmējiem: līdz 25 latiem par vienu vienību (hektāru vai liellopu vienību); kartupeļiem un dārzeņiem – ne vairāk kā 50 latu par hektāru; augļu kokiem un ogulājiem – līdz 150 latiem par hektāru. Atbalsta iesniegumus pretendenti LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs varēs iesniegt līdz šā gada 30.decembrim. Tāpat kā iepriekš tiks turpināts segt 50 % no iemaksām risku fondā.

Atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā noteikts 1 500 000 latu apjomā. No tā atbalstu 900 000 latu apmērā kredītprocentu daļējai dzēšanai (par 2009.gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem) varēs saņemt lauksaimnieki, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu un, kas ir saņēmuši ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu investīcijām jaunu un rekonstruējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (t.sk. programmatūras) iegādei.

Atbalsts netiks piešķirts par traktortehnikas, piekabju un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādi un par atsevišķu iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma iegādi, ja tas nenotiek vienlaikus lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecības vai rekonstrukcijas projekta ietvaros.
Lauksaimnieki atbalsta pieteikumus šajā pasākumā LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs varēs iesniegt līdz 2010.gada 1.martam.
Tāpat šajā atbalsta programmā noteikts atbalsts 600 000 latu apmērā kredītprocentu daļējai dzēšanai par 2009.gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem ilgtermiņa kredītiem, kā arī īstermiņa kredītiem. To varēs saņemt lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas atbalsta pieteikumus LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs varēs iesniegt līdz 2010.gada 1.maijam.

Atbalsts kredītprocentu starpības kompensēšanai noteikts 100 000 latu apjomā. Lai veicinātu lauksaimnieciskās ražošanas modernizāciju, valsts 2002.gadā uzsāka ilgtermiņa kreditēšanas programmu ieviešanu un šo atbalstu kredītprocentu likmju starpības kompensācijai piešķir Hipotēku un zemes bankai, kura nodrošināja Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmas un Lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kreditēšanas pro­grammas realizāciju, nodrošinot lauksaimniekiem aizdevumus ar pazeminātām kredītprocentu likmēm.

Tāpat arī iepriekšējā gadā uzsākto pasākumu izpildes finansēšanai novirzīti 3 382 429 lati. Pēc noteikumu par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” kā pirmos lauksaimnieki saņems pārejošos maksājumus par 2009.gadu šādās atbalsta programmās: atbalsts ciltsdarba pasākumiem par 2009.gada 4.ceturksni; maksājums 2009.gada kredītprocentu daļējai dzēšanai; atbalsts par 2009.gada nogalē iesniegtajiem pieteikumiem apdrošināšanas polišu iegādei; atbalsts par 2009.gada pieteikumiem atbalsta pasākumam „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai”; atbalsts par 2009.gada pieteikumiem pasākumā „Buferjoslu ierīkošanai”.

Ar Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” var iepazīties ZM interneta mājas lapas www.zm.gov.lv sadaļā „Valsts un ES atbalsts”/„Subsīdijas”.

Pievienot komentāru