- Nozare.info - http://www.nozare.info -

Novembrī apstrādes rūpniecībā turpinājās strauja izaugsme

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem apstrādes rūpniecības izlaides apjomi novembrī bija par 9,1% lielāki nekā pirms gada, gan pēc neizlīdzinātiem datiem, gan arī pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem. Kopumā gada vienpadsmit mēnešos ražošanas apjomi par 8,5% pārsniedza pagājušā gada rādītāju (pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem).

Pozitīvu ieguldījumu izaugsmē novembrī gada griezumā veidoja gandrīz visas apstrādes rūpniecības apakšnozares. Lielākais devums apjomu pieaugumā bija gatavo metālizstrādājumu ražošanai (pieaugums salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri par 26,8%), kura straujos tempos aug jau pēdējos sešus mēnešus. Ievērojams devums rūpniecības izaugsmē bija arī otrai lielākajai rūpniecības apakšnozarei – pārtikas produktu ražošanai (+6,8%), kā arī pēdējos mēnešos strauji augošajām nemetālisko minerālu ražošanai (+19,2%) un automobiļu un piekabju ražošanai (+38,5%). Pozitīvs devums izaugsmē bija arī lielākajai rūpniecības apakšnozarei – kokapstrādei (+2,2%), mašīnu un iekārtu ražošanai (+30,2%), kā arī citām apakšnozarēm. Ražošanas apjomi samazinājās vienīgi papīra ražošanas un poligrāfijas nozarē (-1%).

Novembrī nozares apgrozījums faktiskajās cenās pieauga nedaudz straujāk nekā izlaides apjomi – par 14,5%. Vietējā tirgū realizētās produkcijas apjomi pieauga par 10,1%, savukārt eksportētajai produkcijai – par 17,8%.

Ekonomikas ministrija prognozē, ka arī 2018.gadā apstrādes rūpniecībā turpināsies stabila izaugsme. Tempus noteiks gan uzņēmēju spēja palielināt konkurētspēju, gan pieprasījuma dinamika lielākajos eksporta tirgos – ES un NVS valstīs.

Foto: Pixabay