- Nozare.info - http://www.nozare.info -

Kultūras ministrija nostiprinās Lielo kapu aizsardzību likumā

Skandāls saistībā ar Lielo kapu tramvaja projektu pieņemas plašumā. Pagājušās nedēļas nogalē Rīgas dome, veicot sakārtošanas darbus, sagrāva inženiera Ādolfa Agtes kapa pieminekli. Ņemot vērā Lielo kapu kultūrvēsturisko vērtību, Kultūras ministrija tagad nolēmusi likumā nostiprināt to aizsardzību.

Ņemot vērā Lielo kapu kultūrvēsturisko vērtību, Kultūras ministrija (KM) nostiprinās aizsardzības mehānismus, lai nodrošinātu Lielo, Pokrova un Jēkaba kapu neaizskaramību, veicot papildinājumus Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Tādējādi tiks neatkarīgi no kapu teritorijas īpašuma tiesībām izslēgta iespēja tur veikt apbūvi vai citas darbības, kuru rezultātā pastāv kapu teritorijas samazināšanās risks vai tās funkciju maiņa.

“Lielie kapi ir steidzami jāsakopj un līdz Latvijas valsts simtgadei jāizveido par kvalitatīvu, sabiedrībai pieejamu kultūrtelpu, nodrošinot kultūrvēsturisko vērtību, Latvijas vēsturei un kultūrai nozīmīgo personību atdusas vietu saglabāšanu un pieejamību,” uzsver Melbārde.

Kultūras ministre Dace Melbārde pirmdien, 7. novembrī plkst. 11.30 vienojusies par tikšanos ar Rīgas Domes vadību, pieaicinot Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas vadību, lai pārrunātu iespējamos risinājumus Lielo kapu sakārtošanai līdz Latvijas valsts simtgadei. Sanāksme notiks VKPAI telpās.

Kā jau kultūras ministre iepriekš uzsvērusi, Lielie kapi ar memoriālajām celtnēm ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā. Līdz ar to jebkādas infrastruktūras būvniecības ieceres, kas tos varētu skart, veicamas tikai pēc ekspertu sniegta izvērtējuma, ar Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas saskaņojumu un pēc rūpīgas izpētes, lai nodrošinātu aizsargājamo kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.

KM uzsver, ka šis jautājums noteikti jāskata ekspertu lokā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē, kā arī nepieciešama sabiedriskā apspriešana.

Foto:Saeima/https://www.flickr.com/photos/saeima/ [1]/https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ [2]