autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

Bulduru Dārzkopības vidusskolas finanšu situācija ir kritiska

Bulduru Dārzkopības vidusskola dibināta 1910.gadā un ir Baltijā vecākā skola ar dārzkopības novirzienu. Gadu gaitā tā izveidojās par spēcīgu dārzkopja profesijas centru un ir vienīgā dārzkopju skola Latvijā. Tomēr Valsts kontroles (VK) revīzijā, kurā vērtēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” darbības likumība un lietderība, konstatētais liek secināt, ka skolas attīstība ir apstājusies un ir pat apdraudēta tās tālākā pastāvēšana. Skolas finanšu situācija ir kritiska, jo ar pašu ieņēmumiem un valsts dotācijām skola nespēj segt izdevumus, kas saistīti ar izglītības programmu īstenošanu, komunālo izdevumu segšanu un nekustamo īpašumu uzturēšanu. Skola ir arī iesaistīta vairākās tiesvedībās, informē VK.

Valsts kontrolieres Elitas Krūmiņas ieskatā liela daļa atbildības par ieilgušo krīzi skolā ir jāuzņemas Izglītības un Zinātnes ministrijai (IZM), kurai ilgstoši nav stratēģiskā redzējuma par VSIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” attīstību. IZM nav noteikusi sasniedzamās prioritātes, rosinājusi rīcību un atbildību, kā arī nav veicinājusi iekšējo tiesību aktu izstrādi, kuros būtu noteikti skolas pārvaldības pamatprincipi – pārvaldības mērķi, uzdevumi un rezultatīvie rādītāji. Papildus tam, nu jau vairāk nekā gadu ministrijai nav izdevies atrast skolai jaunu direktoru. Mācību iestādi vada ministrijas ierēdne, amatu savienošanas kārtībā, tomēr Valsts kontroles veiktā revīzija liek secināt, ka vadības funkcija netiek pilnvērtīgi nodrošināta.

Skolas audzēkņu skaits ar katru gadu strauji samazinās, kas liecina, ka interese par piedāvātajām programmām ir mazinājusies. Kopumā telpas ļautu uzņemt līdz pat 1000 audzēkņiem, taču šogad skolā mācās tikai 299 audzēkņi, no kuriem tikai ceturtā daļa apgūst ar dārzkopību saistītas programmas. Neraugoties uz audzēkņu skaita samazinājumu, nepieciešamā valsts dotācija ir pieaugusi – gan absolūtos skaitļos, pārsniedzot 1,1 miljonu eiro, gan rēķinot uz vienu audzēkni, kas 2014.gadā sasniedza jaunu, rekordaugstu līmeni – 4753 eiro gadā.

Lai VSIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” dārzkopības programmas audzēkņi varētu apgūt teorētiskās un praktiskās iemaņas, tika izveidota moderna, mūsdienu tehnoloģiju prasībām atbilstīga mācību bāze. Skolas mācību siltumnīcas rekonstrukcijai tika piesaistīti ES struktūrfondu līdzekļi, paredzot, ka tos varēs izmantot 724 audzēkņi. Taču no vidēji 149 audzēkņiem, kuri ir mācījušies piedāvātajās dārzkopības programmās laikā no 2013.gada līdz 2015.gadam, tikai 10%-20% audzēkņu praksi ir apguvuši mācību siltumnīcā. Tā vietā siltumnīca tiek izmantota praktiski neizsekojamas saimnieciskās darbības veikšanai.

Skolas saimnieciskajā darbībā Valsts kontrole saskata daudz vadības un efektīvas pārraudzības nepilnību. VSIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” pēc juridiskā statusa ir valsts kapitālsabiedrība (turpmāk – Kapitālsabiedrība). Skola sniedz dažādus maksas pakalpojumus, taču, vērtējot šis saimnieciskās darbības efektivitāti, revidenti norāda uz būtiskiem trūkumiem. Par neefektīvu rīcību ar finanšu līdzekļiem liecina tas, ka nav nodrošināta gatavās produkcijas uzskaite, tāpēc revidenti nevarēja pārliecināties, vai grāmatvedības uzskaitē ir reģistrēti visi ieņēmumi par siltumnīcās izaudzētās produkcijas pārdošanu; netiek veikta pilnvērtīga uzskaite un nav noteikta pašaudzētās produkcijas un pakalpojumu pašizmaksa. Revīzijā arī konstatēts, ka ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem nesedz izmaksas par tiem, piemēram, Bērnu rotaļu un attīstības centra “Knīpiņa”, kuru skola izveidojusi kā alternatīvu bērnudārzam, izmaksas par 12 549 eiro pārsniedz ieņēmumus, un trūkstošais finansējums tiek iegūts no citiem mērķiem paredzētajiem līdzekļiem.

Kapitālsabiedrības rīcībā ir nodota zeme 142 ha platībā un telpas 44 247 m2 platībā, taču mācību procesa nodrošināšanai tiek izmantoti tikai 13% no tās īpašumā esošajām zemēm un 67% no īpašumā esošajām ēkām. 55% zemju ir iznomāti, bet 32% no īpašumā esošajām zemēm netiek ne iznomāti, ne izmantoti mācību procesam. Tas liecina, ka Kapitālsabiedrība nav rīkojusies kā gādīgs un rūpīgs saimnieks, jo tās īpašumā esošie nekustamie īpašumi netiek izmantoti tā, lai nodrošinātu lielāko iespējamo atdevi mācību procesa nodrošināšanai. Valsts kontrole norāda uz neefektīvu rīcību un iekšējās kontroles trūkumu, par ko atbildība galvenokārt būtu jāuzņemas pašas skolas bijušajai un esošajai vadībai.

Jāpiebilst, ka Izglītības un zinātnes ministrijai situācija skolā nav sveša. Liela daļa trūkumu jau pirms trīs gadiem konstatēta pašas ministrijas veiktajā auditā.

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa norāda: “Šī ir kārtējā valsts kapitālsabiedrība, kurā faktiski nekāda pārraudzība netiek īstenota. VSIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” liktenis – būt vai nebūt- ir atkarīgs no IZM spējas veikt būtiskus uzlabojumus pārvaldības un uzraudzības jomā. Hroniskās problēmas, ko atklājam vienā revīzijā pēc otras, liek aktualizēt jautājumu par to, cik patiesībā efektīva ir valsts kapitālsabiedrību pārraudzības politika valstī”.

Revīzijas rezultātā Valsts kontrole ir sniegusi 24 ieteikumus. Nozīmīgākie no tiem adresēti ministrijai, kurai iespējami īsā laikā jāpieņem lēmums par VSIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” ilgtermiņa attīstības stratēģiju, jārod atbilstošākais risinājums skolas juridiskajam statusam un pārvaldībā nodoto īpašumu tālākajam apsaimniekošanas modelim, kā arī jānodrošina, ka skolai ir vadība.

Pievienot komentāru